Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Eind december vorig jaar oordeelde het Scheidsgerecht Gezondheidszorg – als in die kwestie aangewezen gerecht – dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht was om het slapende dienstverband – kort gezegd: een doorlopend dienstverband van een langdurig zieke werknemer zonder loondoorbetalingsverplichting – van zijn zieke werknemer op te zeggen en de transitievergoeding te betalen.

Zoals u in de blog van mijn kantoorgenote Femke Westra heeft kunnen lezen, heeft ook de Minister van SZW werkgevers opgeroepen om zo snel mogelijk een einde te maken aan slapende dienstverbanden. De Wet Compensatie Transitievergoeding komt er immers aan. Deze wet treedt met ingang van 1 april 2020 in werking.

Het was dus wachten op een kantonrechter die een werkgever zou verplichten om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Deze is gevonden. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde op 28 maart 2019 dat een werkgever het slapende dienstverband van de zieke werknemer moest opzeggen.

Het ging om een werknemer die sinds 2005 in dienst was. Sinds 8 februari 2016 was de werknemer arbeidsongeschikt. Na twee jaar ziekte (een uitbehandelde vorm van kanker) was duidelijk dat de werknemer niet meer zou terugkeren en werd de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Werkgever was niet langer verplicht om het loon door te betalen, maar wilde de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet beëindigen. Dit om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. De werknemer dreigde zo een bedrag van ruim € 150.000,– bruto (definitief) mis te lopen.

Volgens de werknemer hield de werkgever het dienstverband alleen maar slapend om de transitievergoeding niet uit te hoeven keren. Zij vond dat in strijd zijn met goed werkgeverschap.

De Haagse Voorzieningenrechter oordeelde dat de bedoeling van de Wet Compensatie Transitievergoeding is dat zogenaamde slapende dienstverbanden worden tegengegaan en dat het in stand laten van een slapend dienstverband strijd met goed werkgeverschap kan opleveren. Maar niet zonder meer. Of dit zo is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De financiële belangen van de werkgever bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst wogen in deze kwestie niet op tegen de belangen van de werknemer bij beëindiging van het dienstverband. De werkgever werd veroordeeld om binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen, onder toekenning van de transitievergoeding. Het dienstverband mocht niet langer slapend worden gehouden.

De kantonrechter Overijssel oordeelde een week eerder overigens anders in een ontbindingsprocedure. Het belang van de werkgever in die kwestie om vòòr inwerkingtreding van de Wet Compensatie Transitievergoeding geen slapende dienstverbanden te willen beëindigen, woog zwaarder dan het belang van de werknemer bij de beëindiging van het dienstverband. De betreffende werknemer heeft echter mogelijk haar vordering te beperkt ingestoken. Volgens de werknemer was er, door de weigering van de werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever. Om die reden verzocht de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst met betaling van de transitievergoeding. De ernstige verwijtbaarheid wordt door de kantonrechter echter niet aangenomen. Zodoende kon de werknemer ook geen aanspraak maken op de transitievergoeding. Wellicht had de werknemer met een beroep op strijdigheid met goed werkgeverschap meer succes gehad.

Duidelijk is nu dus dat kantonrechters oordelen dat het enkele feit dat het dienstverband slapend wordt gehouden nog geen strijd met goed werkgeverschap en/of ernstige verwijtbaarheid van de werkgever oplevert, maar dat als er bijkomende omstandigheden zijn, de werkgever wel verplicht kan worden om op te zeggen. Ons advies is dan ook wederom: neem de slapende dienstverbanden van uw organisatie onder de loep. Mocht u daarbij vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij of mijn collega’s opnemen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. Willemijn Bos.

CONTACT Willemijn Bos
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?