Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Alimentatie kan bij een wijziging van omstandigheden worden bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer het inkomen van de alimentatiebetaler daalt. Niet elke daling van het inkomen betekent echter automatisch dat alimentatie ook wordt bijgesteld. Er kan sprake zijn van zogeheten ‘verwijtbaar inkomensverlies’.

Een rechter kijkt niet alleen naar wat iemand verdient, maar ook naar wat diegene redelijkerwijs kan verdienen. Hoeveel dat is, verschilt per geval. Neemt een ex-partner bijvoorbeeld ontslag of kiest hij/zij ervoor om minder te gaan werken, dan kan sprake zijn van ‘verwijtbaar inkomensverlies’, in welk geval de rechter zal uitgaan van het oude, hogere, inkomen. Dat de ex-partner minder is gaan verdienen, beïnvloedt de hoogte van de alimentatie dan niet. De ex-partner zal de inkomensdaling zelf moeten opvangen.

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden was sprake van zo’n situatie. De man, de alimentatieplichtige, verzocht het Gerechtshof om de alimentatie te verminderen vanwege tegenvallende resultaten van zijn bedrijf. Het Hof wees dit verzoek af. De man had niet aangetoond dat het inderdaad slecht ging met zijn bedrijf. Daarbij kwam dat de man op enig moment voor twee jaar naar Spanje was vertrokken, maar niet duidelijk was wat de man in Spanje had gedaan en welk werk hij had verricht. De man had daarover wisselende verklaringen. Ook weigerde de man het Hof inzage te geven in zijn inkomen, dat volgens de man enkel zou bestaan uit schenkingen van zijn moeder.

Het Gerechtshof oordeelde dat onvoldoende duidelijk was of er überhaupt wel sprake was van inkomensverlies. Als dat al zo zou zijn, dan was dat inkomensverlies bovendien het gevolg van keuzes die de man zelf had gemaakt. Bij het maken van die keuzes had hij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de onderhoudsgerechtigde, zijn ex-partner en kinderen. Het Hof wijzigde de alimentatie niet.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Merel Aaftink.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Merel Aaftink