Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Alimentatie kan bij een wijziging van omstandigheden worden bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer het inkomen van de alimentatiebetaler daalt. Niet elke daling van het inkomen betekent echter automatisch dat alimentatie ook wordt bijgesteld. Er kan sprake zijn van zogeheten ‘verwijtbaar inkomensverlies’.

Een rechter kijkt niet alleen naar wat iemand verdient, maar ook naar wat diegene redelijkerwijs kan verdienen. Hoeveel dat is, verschilt per geval. Neemt een ex-partner bijvoorbeeld ontslag of kiest hij/zij ervoor om minder te gaan werken, dan kan sprake zijn van ‘verwijtbaar inkomensverlies’, in welk geval de rechter zal uitgaan van het oude, hogere, inkomen. Dat de ex-partner minder is gaan verdienen, beïnvloedt de hoogte van de alimentatie dan niet. De ex-partner zal de inkomensdaling zelf moeten opvangen.

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden was sprake van zo’n situatie. De man, de alimentatieplichtige, verzocht het Gerechtshof om de alimentatie te verminderen vanwege tegenvallende resultaten van zijn bedrijf. Het Hof wees dit verzoek af. De man had niet aangetoond dat het inderdaad slecht ging met zijn bedrijf. Daarbij kwam dat de man op enig moment voor twee jaar naar Spanje was vertrokken, maar niet duidelijk was wat de man in Spanje had gedaan en welk werk hij had verricht. De man had daarover wisselende verklaringen. Ook weigerde de man het Hof inzage te geven in zijn inkomen, dat volgens de man enkel zou bestaan uit schenkingen van zijn moeder.

Het Gerechtshof oordeelde dat onvoldoende duidelijk was of er überhaupt wel sprake was van inkomensverlies. Als dat al zo zou zijn, dan was dat inkomensverlies bovendien het gevolg van keuzes die de man zelf had gemaakt. Bij het maken van die keuzes had hij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de onderhoudsgerechtigde, zijn ex-partner en kinderen. Het Hof wijzigde de alimentatie niet.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Merel Aaftink.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Merel Aaftink