Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren

Met ingang van het boekjaar 2016 gelden verkorte termijnen voor het opmaken en publiceren van jaarrekeningen van vennootschappen.

Vaststellingstermijn naar maximaal tien maanden

Om aan te sluiten bij de Europese richtlijn jaarrekening is de vaststellingstermijn voor jaarrekeningen wettelijk per 1 november 2015 gewijzigd. Dit maakt dat vanaf het boekjaar 2016 de termijn voor het opmaken en publiceren van uw jaarrekening met een maand is verkort.

Voorheen gold dat de jaarrekening jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar diende te worden opgemaakt, met een mogelijke verlengingstermijn van zes maanden. De verlengingstermijn van zes maanden is nu verkort tot een maximale verlengingstermijn van vijf maanden.

Hiermee komt de totale termijn voor het opmaken van de jaarrekening op maximaal tien maanden na afloop van het boekjaar, in plaats van maximaal elf maanden.

Deze verandering zal van toepassing zijn voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Publicatietermijn naar maximaal twaalf maanden

Artikel 394 boek 2 BW regelt de verplichtingen rondom de publicatie van de jaarrekening. In Nederland gold tot 1 november 2015 een uiterste publicatietermijn van dertien maanden na afloop van het boekjaar.

Genoemde Europese richtlijn jaarrekening stelt echter dat de jaarrekening binnen een redelijke termijn van niet meer dan twaalf maanden na balansdatum openbaar dient te worden gemaakt. In verband hiermee is het genoemde wetsartikel met ingang van 1 november 2015 gewijzigd in die zin dat de uiterste publicatietermijn van dertien maanden is verkort tot twaalf maanden.

Het eerste lid van dit artikel legt aan vennootschappen de verplichting op de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling daarvan openbaar te maken.

Moet u de statuten nu wijzigen?

Nee, die verplichting heeft u niet. In de meeste statuten staat de oude wettelijke verlengingstermijn voor de vaststelling van de jaarrekening van zes maanden vermeld. De wettelijke verlengingstermijn is echter leidend, zodat ook in die gevallen de verlengingstermijn maximaal vijf maanden bedraagt.

Er rust dus geen verplichting op vennootschappen om de statuten alleen vanwege dit aspect te laten aanpassen. Ter voorkoming van verwarring is het wel raadzaam het wijzigen van de betreffende bepaling mee te nemen zodra er meer redenen zijn om de statuten aan te passen.

Neem gerust contact op met mevrouw mr. Simone Frugte als u een concrete vraag heeft over de termijnen voor de vaststelling en publicatie van uw jaarrekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mevrouw mr. Simone Frugte of met één van de andere collega’s van onze sectie Ondernemingsrecht

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Simone Frugte
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//