Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé?

Wilt u dat uw betrokkenheid bij een B.V. onzichtbaar blijft voor derden, dan is dat op dit moment nog relatief eenvoudig te regelen. De invoering van het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) brengt hier verandering in. Welke gevolgen heeft deze invoering voor u?

Door mr. Simone Frugte, juriste vennootschapspraktijk notariaat

Aandeelhouderschap geregistreerd

Als aandeelhouder bent u op dit moment alleen zichtbaar in het handelsregister als u 100% van de aandelen houdt. Wanneer u uw aandeelhouderschap liever verborgen houdt, kunt u besluiten één aandeel aan een ander (bijvoorbeeld uw partner of een stichting) over te dragen of uit te geven. Door dit te doen, bent u geen enig aandeelhouder (meer) en wordt uw aandeelhouderschap niet (meer) vermeld in het handelsregister. Maar dit verandert zodra het CAHR is ingevoerd.

Het CAHR is een initiatief van o.a. de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. De bedoeling is om op één centrale plaats informatie te verzamelen over aandelen en aandeelhouders van B.V.’s en niet-beursgenoteerde N.V.’s. Hierdoor moet het eenvoudiger worden om informatie ten behoeve van wettelijke taken op het gebied van controle, toezicht en opsporing te vergaren. Het CAHR wordt vervolgens beheerd door de Kamer van Koophandel.

De notaris krijgt daarom de verplichting om na een transactie meer gegevens aan de Kamer van Koophandel door te geven, die vervolgens in het CAHR worden verwerkt. Dit zijn niet alleen gegevens over personen en rechtspersonen die bij een oprichting betrokken zijn. Ook gegevens van personen en rechtspersonen die partij zijn bij een aandelenlevering of een aandelenuitgifte moeten worden vermeld. Met name dit laatste is nieuw en voor u van belang om te weten. Verder zal pandrecht en vruchtgebruik op aandelen in het CAHR worden vermeld.

Wie zullen de gegevens in het CAHR straks mogen inzien?

Niet iedereen mag straks het CARH inzien. Dit  recht beperkt zich tot bepaalde groepen. Er wordt in de Tweede Kamer nog volop gediscussieerd over de selectie van de groepen. Hierin schuilt dus nog een onzekerheid.

Wat wel zeker is, is dat de Belastingdienst inzagerecht krijgt. Ook andere overheidsdiensten die zich bezighouden met controle, toezicht en handhaving krijgen dit recht. Dit zijn in ieder geval Dienst Justis, Bureau Bibob, FIU, bijzondere opsporingsdiensten, veiligheids- en inlichtingendiensten, politie en het Openbaar Ministerie. Tot slot is zeker dat het notariaat toegang krijgt.

Een aandeelhouder en een bestuurder van een B.V. kunnen tegen vergoeding een gedagtekend, gewaarmerkt uittreksel uit het CAHR ontvangen.

Heeft de invoering van het CAHR ook voordelen voor u?

De invoering van het CAHR kan voor u ook voordelen hebben. Stel dat u tot zekerheid voor terugbetaling van een vordering een pandrecht op aandelen van een derde heeft, dan zal dit pandrecht straks ook blijken uit het CAHR. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Op dit moment blijkt een pandrecht alleen uit de inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap. Is het aandeelhoudersregister onvindbaar, dan kan uw pandrecht worden vergeten. Hierdoor loopt u het risico dat uw zekerheidsrecht over het hoofd wordt gezien bij bijvoorbeeld een overdracht van die aandelen. De kans dat dit na invoering van het CAHR gebeurt, is aanzienlijk kleiner.

Hoeft een vennootschap na invoering van het CAHR geen eigen aandeelhoudersregister meer aan te leggen? Helaas, dit voordeel zit er niet in. Iedere vennootschap houdt de verplichting om een eigen aandeelhoudersregister bij te houden.

Wanneer wordt de invoering van het CAHR verwacht?

De datum van invoering is nog onzeker. De Handelsregisterwet zal moeten worden aangepast. Hiervoor is in januari 2015 een conceptwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. We zullen u over de vorderingen op de hoogte houden.

Voor meer informatie over de gevolgen van de invoering van het CAHR in uw situatie, kunt u contact opnemen met mr. Simone Frugte
of met een van de andere collega’s van onze sectie Ondernemingsrecht.

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Simone Frugte
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
NIEUWS