Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte. 

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft recent een nieuw model gepubliceerd voor de verhuur van woonruimte. Zowel het model van de huurovereenkomst als de bijbehorende algemene bepalingen zijn aangepast.

Meer mogelijkheden voor verhuur aan doelgroepen 

In het model is onder meer rekening gehouden met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 die meer mogelijkheden biedt voor de verhuur aan doelgroepen, zoals studenten, promovendi en starters op de woningmarkt. Hierdoor wordt het mogelijk om woonruimte beschikbaar te houden voor specifieke doelgroepen.

Mogelijkheid om woonruimte korte bepaalde tijd te verhuren 

De Wet doorstroming huurmarkt 2015 biedt ook de mogelijkheid om woonruimte voor korte bepaalde tijd te verhuren. Bij zelfstandige woonruimte kan voor een bepaalde periode van maximaal twee jaar worden verhuurd en bij onzelfstandige woonruimte voor vijf jaar, waarbij de overeenkomst door een mededeling van de verhuurder eindigt. Opzegging op grond van een wettelijke opzeggingsgrond is in die gevallen niet nodig. Ook deze mogelijkheden zijn in het nieuwe ROZ-model verwerkt.

Meer aandacht voor overlast 

De opties voor de duur van de huurovereenkomst zijn dus aangepast. Daarnaast wordt in het nieuwe model meer aandacht besteed aan overlast (Airbnb bijvoorbeeld) en is het boetebeding van de algemene bepalingen naar de huurovereenkomst verhuisd en aangepast naar aanleiding van (Europese) jurisprudentie. Overigens is het merendeel van de bepalingen ook nu opgenomen in de algemene bepalingen.

Het ROZ-model wordt in de praktijk veel gebruikt en is te vinden op de website van de ROZ (www.roz.nl).

Voor meer informatie over deze wijziging of andere huurgerelateerde onderwerpen kunt u contact opnemen met mr. Elmer van der Kamp

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
FRIESLAND / GRONINGEN Elmer van der Kamp
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//