Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Minder dan 50 werknemers en toch adviesrecht OR?

Inleiding

Goede kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is van belang zo blijkt maar weer eens uit een uitspraak van de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam van 10 februari 2017. In deze uitspraak wordt tot de conclusie gekomen dat de ondernemingsraad adviesrecht heeft ondanks het feit dat de ondernemingsraad op grond van de WOR al niet meer zou bestaan.

Ondernemingskamer 10 februari 2017

In artikel 2 van de WOR is opgenomen dat de ondernemer (bedrijven of instellingen) verplicht zijn om een ondernemingsraad in te stellen indien zij 50 of meer werknemers heeft. De ondernemingsraad houdt automatisch op te bestaan als de onderneming minder dan 50 werknemers heeft en als de lopende zittingsperiode eindigt.

De ondernemingsraad heeft diverse bevoegdheden, waaronder het geven van advies op financieel-economische en bedrijfsorganisatorische besluiten (verhuizingen, fusies, bedrijfssluitingen, investeringen en reorganisaties).

In de zaak die speelde bij de ondernemingskamer in Amsterdam had de ondernemer niet in de gaten dat de ondernemingsraad automatisch was opgehouden te bestaan nu de onderneming minder dan 50 werknemers had en de zittingstermijn van de ondernemingsraad was afgelopen. Ook de ondernemingsraad heeft zijn werkzaamheden gewoon voortgezet. Partijen hebben meermalen gecorrespondeerd en hebben meerdere overlegvergaderingen gehad.

De ondernemer heeft op een gegeven moment de (in juridische zin dus niet meer bestaande) ondernemingsraad ingelicht over het besluit om de financiële afdeling van het bedrijf naar Warschau te verplaatsen. Vervolgens heeft de ondernemingsraad aangegeven dat zijn advies had moeten worden gevraagd op grond van artikel 25 lid 1 WOR en dat de ondernemer dat heeft nagelaten.

Nadat discussie ontstaat over het besluit neemt de ondernemer het standpunt in dat de ondernemingsraad niet (meer) bestaat omdat de onderneming nog maar minder dan 50 werknemers had en de zittingstermijn was verstreken.

De ondernemingskamer komt tot het oordeel dat aan het argument van de ondernemer voorbij kan worden gegaan omdat de ondernemingsraad na het einde van zijn zittingstermijn als zodanig is blijven functioneren en voortdurend als zodanig is bejegend en behandeld. Het past dan ook niet – volgens de ondernemingskamer – in de goede vormgeving van de medezeggenschap om pas op dat moment het standpunt in te nemen dat de ondernemingsraad niet bestaat.

Volgens de ondernemingkamer is het besluit over de verplaatsing van de financiële afdeling een besluit in de zin van artikel 25 lid 1 WOR en had aldus door de ondernemer aan de ondernemingsraad ter advisering moeten worden voorgelegd. Dat heeft de ondernemer niet (tijdig) gedaan. De Ondernemingskamer veroordeelt de ondernemer tot intrekking van het besluit de financiële afdeling te verplaatsen en de gevolgen daarvan ongedaan te maken.

Conclusie

Hoewel er nog cassatie bij de Hoge Raad mogelijk is volgt uit deze uitspraak dat een ondernemingsraad kan blijven bestaan als de ondernemer minder dan 50 werknemers heeft (en de zittingsperiode van de ondernemingsraad is verstreken) als zij zich als ondernemingsraad blijft gedragen en als zodanig wordt behandeld. Deze uitspraak is in lijn met eerdere rechtspraak over het adviesrecht van de ondernemingsraad.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet op de Ondernemingsraden en voor advisering in advies- of instemmingstrajecten neem contact op met onze sectie arbeidsrecht.

De zaak is niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl maar te vinden via AR-updates, nummer 2017-0455.

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//