Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Is overhevelen van vermogen naar een spaargeld-bv interessant voor u?

Heeft u al eens overwogen uw spaargeld onder te brengen in een spaargeld-B.V.? Dit kan direct voordeel voor u opleveren. Lees verder om te beoordelen of deze mogelijkheid voor u interessant is.

Belastingdruk in box 3
Ieder jaar moet u over het saldo van uw vermogen per 1 januari inkomstenbelasting betalen in box 3. De belastingheffing in deze box is niet gebaseerd op het werkelijk door u behaalde rendement, maar op een forfaitair rendement, een fictief rendement. Het maakt daardoor voor de door u te betalen belasting over uw vermogen dus niet uit hoeveel rendement u daadwerkelijk met uw vermogen heeft gerealiseerd. Over het forfaitaire rendement wordt vervolgens 30% belasting geheven.

Rendementspercentages box 3 voor 2019
Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet de rendementspercentages voor box 3 zoals die zullen gelden voor 2019 bekendgemaakt.

Het forfaitaire rendement in de inkomstenbelasting als % van box 3-vermogen is als volgt vastgesteld:

Van                   tot                    forfaitair rendement      box 3 tarief       effectieve belasting

€ 0                    € 30.360           0%                               30%                 0%

€ 30.360           € 102.010         1,94%                          30%                 0,58%

€ 102.010         € 1.020.096      4,45%                          30%                 1,34%

€ 1.020.096      onbeperkt         5,6%                            30%                 1.68%

Zoals valt af te lezen uit de tabel betaalt u procentueel meer belasting naarmate u meer vermogen heeft.

Hoe werkt de Spaargeld-B.V.?
Het kan ook anders. U kunt uw spaargeld van box 3 naar box 2 overhevelen. Als u dit doet voor 1 januari 2019, kunt u mogelijk direct voordeel behalen.

Door uw vermogen in te brengen in een door u op te richten B.V., valt dat vermogen vanaf dat moment niet meer in box 3. Als tegenprestatie voor het door u in te brengen vermogen ontvangt u de aandelen in de door u opgerichte B.V. Deze aandelen maken vanaf dat moment, ter vervanging van het ingebrachte box 3-vermogen, onderdeel uit van uw vermogen in box 2.

In tegenstelling tot de regeling die geldt voor box 3 wordt in box 2 het werkelijk door de B.V. gerealiseerde rendement belast. Hierover dient door uw B.V. vennootschapsbelasting te worden afgedragen. Deze belasting gaat in de komende jaren stapsgewijs omlaag. Het verlaagde tarief voor winst tot en met € 200.000,00 gaat van 20% naar 19% in 2019. In de jaren daarna daalt het tarief verder naar 16,5% in 2020 en uiteindelijk naar 15% in 2021. Verder gaat het reguliere tarief voor winst boven € 200.000,00 van 25% in 2019 naar 22,55% in 2020 en uiteindelijk 20,50% in 2021.

Wordt door de B.V. rendement behaald en wilt u dit op enig moment in uw privévermogen ontvangen, dan kunt u als aandeelhouder van de B.V. tot een dividenduitkering aan uzelf als aandeelhouder besluiten. Over ontvangen dividenduitkeringen bent u in box 2 een belastingtarief van 25% verschuldigd. U kunt er ook voor kiezen het rendement in de B.V. te behouden en dus niet uit te keren. Zolang u niet tot uitkering overgaat, stelt u de belastingheffing in box 2 uit. Dit kan uiteraard zeer interessant voor u en uw B.V. zijn.

In veel gevallen zal het bedrag dat u per saldo aan vennootschapsbelasting en box 2-heffing betaalt over het daadwerkelijk behaalde rendement van uw spaargeld lager uitvallen dan de box 3-heffing over het forfaitair rendement.

Spaargeld belastingvrij terugbetalen
Het spaargeld dat u op deze wijze in uw B.V. heeft ingebracht kunt u in de toekomst ook weer uit uw B.V. halen. Dit kan belastingvrij plaatsvinden doordat u de nominale waarde van de aandelen in het kapitaal van de B.V. door een statutenwijziging verlaagt. De verlaging kan vervolgens aan u als aandeelhouder worden uitgekeerd.

Wanneer voor u interessant?
Of het voor u voordeliger is om in de B.V. te sparen dan wel het vermogen in box 3 aan te houden, hangt voornamelijk af van het werkelijk door u behaalde rendement. Daarbij moet u uiteraard in geval van keuze voor sparen in de B.V. ook rekening houden met bijkomende kosten, zoals notariskosten, bankkosten en accountantskosten.

Voor nadere informatie over dit onderwerp en voor het verzorgen van de oprichting van een spaargeld-B.V. nodigt mevrouw mr. Simone Frugte u van harte uit om telefonisch dan wel per e-mail contact met haar op te nemen.

CONTACT Simone Frugte
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?