Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?

Op 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders (WHK) in werking. De WHK heeft tot doel de mogelijkheden van het melden van vermoede misstanden binnen organisaties te verbeteren. De wet creëert een basis voor zowel intern als extern onderzoek. Intern onderzoek betreft een onderzoek door de betreffende organisatie zelf. Extern onderzoek betreft een onderzoek door het Huis van Klokkenluiders. Verder regelt de wet de bescherming van de werknemers die aan de bel trekken.

Veel grote organisaties kennen vandaag de dag al een interne regeling voor het melden van misstanden. Dit is – in het kader van risicomanagement – ook zeker aan te raden. Enerzijds kunnen misstanden tijdig worden opgemerkt en kan er dus ook tijdig worden ingegrepen. Anderzijds bestaat er minder snel aanleiding om een misstand extern te melden, waardoor het risico op schade voor de organisatie wordt beperkt.

Nieuw is echter dat vanaf 1 juli 2016 iedere werkgever die ten minste 50 werknemers in dienst heeft, verplicht is om een interne meldregeling te hebben. In de interne meldregeling dienen in ieder geval de volgende punten te worden geregeld:

 • Definitie van een ‘vermoedelijke misstand’;
 • Aanwijzing van een of meer functionarissen bij wie vermoedelijke misstanden kunnen worden gemeld;
 • Aanwijzing van een vertrouwensadviseur;
 • Aanwijzing van een intern toezichtsorgaan;
 • Wijze waarop uw organisatie omgaat met interne meldingen van vermoedelijke misstanden; en
 • Bescherming tegen benadeling van de betreffende werknemers.

Het is belangrijk om de interne meldregeling zorgvuldig vast te stellen. Voor deze regeling is bovendien de instemming van de Ondernemingsraad (OR) vereist. Ook indien uw onderneming al een interne regeling kent, is het raadzaam om deze te (laten) toetsen aan de gestelde regels in de WHK.Voor kleinere werkgevers (minder dan 50 werknemers) is een interne meldregeling niet verplicht. Afhankelijk van de omstandigheden is het evenwel aan te raden om een interne meldregeling op te stellen.

Wij adviseren u hier graag over.Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een interne meldregeling, wilt u uw huidige meldregeling laten toetsen of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joost Funke of Sigrid Bruinsma

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
FRIESLAND Joost Funke
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//