Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Integraal Kindcentrum (IKC) roept nog veel vragen op.

Dat bleek wel uit de hoge opkomst voor het seminar dat Trip Advocaten & Notarissen in samenwerking met de PO-Raad op 17 mei jl. organiseerde in het Noordlease Stadion in Groningen. Ruim 50 bestuurders en toezichthouders van instellingen voor kinderopvang en primair onderwijs in Noord-Nederland kwamen op de bijeenkomst af.

Het belang van het kind voorop

Er bestaat in brede kring consensus over nut en wenselijkheid van één voorziening voor opvang, ontwikkeling en educatie, ook wel genaamd integraal kindcentrum of kortweg: IKC. Veel instellingen zijn hier intussen concreet mee aan de slag gegaan, maar lopen aan tegen juridische vragen. Tijdens de inleiding legde Janny Reitsma, zelfstandig adviseur in onderwijs en kindcentra en partner van het SINNcollectief, helder en bondig de voordelen en belangen voor het kind uit.

De juridische complexiteit

Notaris mr. Kanter Breuker besprak de bestuurlijke-juridische aspecten besproken. Hij legde uit welke mogelijkheden er zijn voor de bestuurlijke samenwerking of fusie van kinderopvang en primair onderwijs, en hoe je die van een passende juridische onderbouwing en invulling voorziet.

De AVG/GDPR (de nieuwe Europese privacyverordening), die vanaf 25 mei jl. van toepassing is, heeft veel impact op de verwerking van persoonsgegevens door kinderopvang en primair onderwijs. Mr. Alexandra van Beelen lichtte deze regelgeving toe en gaf aan waar specifiek voor het IKC op gelet moet worden.

Maar ook de verschillende rechtsposities van personeel van een kinderopvanginstelling of basisschool (CAO PO, CAO Kinderopvang, CAO Sociaal Werk) en hoe om te gaan met de overgang van het personeel bleven niet onderbelicht. Door mr. Jochem Frons werd een en ander haarfijn uit de doeken gedaan.

Uiteraard dient er nog veel te gebeuren en geregeld te worden op deze punten. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over een of meerdere onderwerpen, aarzel dan niet contact op te nemen met mrs. Frons, Breuker of Van Beelen.