Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Het is zo gemakkelijk. Even een foto (of filmpje) van internet plukken voor gebruik op uw website of social media kanaal. U mag deze foto’s echter in veruit de meeste gevallen niet zomaar gebruiken. U heeft hiervoor namelijk toestemming van de auteursrechthebbende (meestal de fotograaf) nodig.

We krijgen dan ook regelmatig vragen van mensen die een brief of e-mail hebben ontvangen van een fotograaf of advocaat of een andere (juridisch) vertegenwoordiger van een fotograaf. Deze brief waarin wordt gesteld dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk staat vol juridische taal en komt meestal vergezeld van een (niet altijd als zodanig herkenbaar) schikkingsvoorstel in de vorm van een dringend verzoek om alsnog een (gepeperd) bedrag te betalen voor het gebruik van de foto.

Wat nu?

Het is belangrijk om deze brief niet zomaar aan de kant te schuiven. De kosten kunnen dan namelijk behoorlijk oplopen. Wanneer het tot een juridische procedure komt en u alsnog tot een schadevergoeding wordt veroordeeld dan bent u daarnaast een veelvoud daarvan kwijt aan proceskosten. In zaken betreffende het auteursrecht geldt dat in beginsel een volledige proceskostenvergoeding wordt toegewezen aan de partij die gelijk krijgt van de rechter. Dit loopt al snel op tot vele duizenden of zelfs tienduizenden euro’s. Het is echter in de meeste gevallen ook niet verstandig om klakkeloos het geld over te maken.

Maar wat moet u dan wel doen? U moet in ieder geval een aantal dingen nagaan.

Allereerst is het belangrijk om na te gaan of u inderdaad de foto hebt gebruikt en of u voor het gebruik niet een licentie hebt afgenomen. In dit laatste geval mag u de foto natuurlijk gewoon gebruiken.

Ook moet degene die u de brief stuurt de auteursrechthebbende zijn, of gemachtigd zijn om deze te vertegenwoordigen. In het laatste geval zal diegene hier een machtiging van moeten kunnen overleggen.

Men is al snel geneigd aan te nemen dat iemand die een dergelijke brief stuurt checkt of de foto niet rechtmatig gebruikt wordt. En dat diegene ook bevoegd is op te treden voor de rechthebbende. Het verhaal van een fotografe die een brief van een advocaat ontving met daarin het verzoek te betalen voor het gebruik van een foto die zij zelf maakte spreekt tot de verbeelding!

Een vergoeding

Heeft u de foto echter inderdaad zonder toestemming gebruikt? Dan is het in de meeste gevallen verstandig deze zo snel mogelijk te verwijderen. Daarnaast bent u vaak een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de foto.

Dat u niet wist dat de foto auteursrechtelijk beschermd was, dat maakt helaas niet uit. Opzet of schuld is niet vereist. Ook maakt het voor de vraag of u inbreuk heeft gemaakt in beginsel niet uit of het gebruik van de foto veel heeft opgeleverd.

Op zichzelf is het standpunt van de fotograaf niet onbegrijpelijk. Deze heeft immers een hoop tijd, moeite en geld gestoken in het maken van een mooie foto en het is redelijk dat hij hier een vergoeding voor ontvangt. Voor niets gaat immers de zon op. Wat we echter vaak zien is dat ten aanzien van de hoogte van het schikkingsvoorstel het een en ander valt op te merken. Het voorgestelde bedrag is vaak (te) fors en niet onderbouwd. Er worden achteraf bedragen gevorderd die het gebruikelijke tarief van de fotograaf ver te boven gaan, zonder duidelijke reden. Soms is het bedrag wel onderbouwd, maar met schade die op grond van het Nederlandse recht helemaal niet voor vergoeding in aanmerking komt, bijvoorbeeld zogeheten punitive damages die het Amerikaanse recht wel kent.

Reageren op de brief

Het is kortom niet verstandig de brief aan de kant te leggen of om klakkeloos akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel. Neemt u daarom contact met ons op. Wij kunnen uw kansen inschatten in een juridische procedure en u als advocaat ook vertegenwoordigen in deze procedure, ongeacht het bedrag van de vordering. Wanneer wij inschatten dat u niet sterk staat in een gerechtelijke procedure, dan kunnen wij voor u onderhandelingen voeren om tot een voor u zo voordelig mogelijke buitengerechtelijke oplossing te komen.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact op met Rick Hemstra

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
LEEUWARDEN Rick Hemstra