Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik

In zijn arrest van 16 februari 2018 gaat de Hoge Raad in op de omvang van de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten bij huurbeëindiging op grond van dringend eigen gebruik. Eventuele goodwill die de huurder voor een nieuwe bedrijfslocatie moet betalen, valt hier niet onder.

Dringend eigen gebruik en tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten

Eén van de gronden waarop een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte (in de zin van artikel 7:290 BW) kan worden opgezegd, is dringend eigen gebruik. Als de verhuurder het gehuurde, kort gezegd, duurzaam in eigen gebruik wil nemen en daar voldoende wezenlijk belang bij heeft, zal de rechter de huurovereenkomst beëindigen. In dat geval kan de rechter bij de toewijzing een bedrag vaststellen dat de verhuurder aan de huurder (of eventueel de bevoegde onderhuurder) moet betalen ter tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten.

Het gaat hierbij uitdrukkelijk om een tegemoetkoming in de verhuis- en in richtingskosten van de opgezegde huurder. De rechter hoeft de verhuurder dus niet te verplichten om de volledige verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder te vergoeden. Het gaat niet om schadevergoeding, laat staan om een volledige schadeloosstelling. Dat zou ook niet passen bij een op zichzelf rechtsgeldige opzegging van een huurovereenkomst.

Wat valt onder de tegemoetkoming?

De vraag die in het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2018 aan de orde werd gesteld, is of onder de verhuis- en inrichtingskosten ook een vergoeding voor goodwill valt. Het gaat dan om de goodwill die de huurder moet betalen om een andere bedrijfslocatie (‘going concern’)  te verwerven.

De Hoge Raad oordeelt dat de wet de rechter niet een algemene bevoegdheid toekent om een schadeloosstelling toe te kennen, maar enkel tot toekenning van een vergoeding voor in de wet specifiek omschreven kostenposten. De in de wet genoemde verhuis- en inrichtingskosten hebben betrekking op het feitelijk betrekken van een nieuwe bedrijfsruimte. Een vergoeding voor goodwill ziet daar niet op, maar op de winstverwachting van het in de nieuwe bedrijfsruimte uit te oefenen bedrijf. Kortom, voor een vergoeding voor goodwill die betaald moet worden voor de verwerving van een nieuwe bedrijfslocatie is geen plaats.

Einde oefening voor goodwill?

Ja en nee. Met het arrest is duidelijk dat de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten bij de opzegging van bedrijfsruimte geen door de huurder in verband met de verhuizing te betalen goodwill omvat. Blijkt echter achteraf dat de verhuurder niet werkelijk de bedoeling had om het gehuurde persoonlijk in duurzaam gebruik te nemen, dan is de verhuurder jegens de huurder tot schadevergoeding gehouden. Het is goed denkbaar dat zowel verloren goodwill (van de oude locatie) als het moeten betalen van goodwill (voor de nieuwe locatie) daarbij in aanmerking kunnen worden genomen. Daarnaast kan de huurder een vergoeding van de verhuurder vorderen, indien de verhuurder na de opzegging voordeel geniet vanwege het eerder door de huurder in het (voormalig) gehuurde uitgeoefende bedrijf. Dat voordeel kan onder andere uit goodwill bestaan. Het gaat dan echter om de goodwill die de huurder achterlaat, niet om goodwill die de huurder moet verwerven. Goodwill verwerven voor een nieuwe locatie blijft dus voor rekening van de huurder.

Wilt u meer weten over dit arrest of andere huurgerelateerde onderwerpen, neem dan vooral contact op met Elmer van der Kamp

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
FRIESLAND Elmer van der Kamp
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//