Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.

Wanneer u trouwt in gemeenschap van goederen worden alle goederen en schulden van u samen. Wilt u dat niet, dan moet u huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris.

Tenminste zo is het in het kort tot op heden volgens de wet geregeld. De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 een initiatiefwetsvoorstel aangenomen tot beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen. Het initiatiefwetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamercommissie.

Nederland is een uitzondering voor wat betreft het systeem ‘algehele gemeenschap van goederen’. De meeste landen hanteren het ‘huwelijkse voorwaarden’-principe. Dat betekent dat men bij internationale echtscheidingen dikwijls voor onaangename verrassingen komt te staan. Ook de gemiddelde Nederlander vindt, zo blijkt uit onderzoek, het systeem ‘algehele gemeenschap van goederen’ ouderwets en achterhaald.

Wat gaat er veranderen als het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen in de Eerste Kamer?

Op grond van het initiatiefwetsvoorstel bestaat het vermogen van de echtgenoten, ook wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, uit drie onderdelen:

a) het privévermogen van echtgenoot A
b) het privévermogen van echtgenoot B
c) het gemeenschappelijk vermogen dat ontstaat vanaf huwelijkssluiting door gemeenschappelijke inspanningen.

Alleen het gemeenschappelijke vermogen is van u samen.

Neemt het privévermogen van één van de echtgenoten toe door bijvoorbeeld rente-inkomsten, dan blijft ook dat deel privé.

Ook schenkingen en erfenissen (met of zonder uitsluitingsclausule) vallen onder uw privévermogen.

Had u al voor uw huwelijk een eigen onderneming?

Had u voor uw huwelijk al een eigen onderneming, dan blijft deze onderneming volledig aan u in eigendom toebehoren. Wel kan er sprake zijn van vergoedingsverplichtingen voor geleverde inspanningen tijdens het huwelijk.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met mr. Annette Kroon.

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
GRONINGEN/DRENTHE Annette Kroon