Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.

Wanneer u trouwt in gemeenschap van goederen worden alle goederen en schulden van u samen. Wilt u dat niet, dan moet u huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris.

Tenminste zo is het in het kort tot op heden volgens de wet geregeld. De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 een initiatiefwetsvoorstel aangenomen tot beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen. Het initiatiefwetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamercommissie.

Nederland is een uitzondering voor wat betreft het systeem ‘algehele gemeenschap van goederen’. De meeste landen hanteren het ‘huwelijkse voorwaarden’-principe. Dat betekent dat men bij internationale echtscheidingen dikwijls voor onaangename verrassingen komt te staan. Ook de gemiddelde Nederlander vindt, zo blijkt uit onderzoek, het systeem ‘algehele gemeenschap van goederen’ ouderwets en achterhaald.

Wat gaat er veranderen als het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen in de Eerste Kamer?

Op grond van het initiatiefwetsvoorstel bestaat het vermogen van de echtgenoten, ook wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, uit drie onderdelen:

a) het privévermogen van echtgenoot A
b) het privévermogen van echtgenoot B
c) het gemeenschappelijk vermogen dat ontstaat vanaf huwelijkssluiting door gemeenschappelijke inspanningen.

Alleen het gemeenschappelijke vermogen is van u samen.

Neemt het privévermogen van één van de echtgenoten toe door bijvoorbeeld rente-inkomsten, dan blijft ook dat deel privé.

Ook schenkingen en erfenissen (met of zonder uitsluitingsclausule) vallen onder uw privévermogen.

Had u al voor uw huwelijk een eigen onderneming?

Had u voor uw huwelijk al een eigen onderneming, dan blijft deze onderneming volledig aan u in eigendom toebehoren. Wel kan er sprake zijn van vergoedingsverplichtingen voor geleverde inspanningen tijdens het huwelijk.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met mr. Annette Kroon.

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
GRONINGEN/DRENTHE Annette Kroon