Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Erfpacht gemeente Leek biedt kopers vrijheid én duidelijkheid

Op 12 september 2014 heeft de gemeente Leek voor het eerst een bouwkavel in erfpacht uitgegeven. De gemeente heeft deze mogelijkheid in juli 2014 gecreëerd om de woningbouw verder te stimuleren. Met de Leekster erfpachtvariant wordt het makkelijker om in de gemeente Leek een nieuwe woning te kopen. Zo kunnen de maandelijkse woonlasten dankzij de erfpacht tot wel 10% lager liggen.

Kandidaat-notaris mr. Maarten Straatman, van Trip Advocaten & Notarissen, heeft de gemeente geadviseerd over de erfpachtvoorwaarden. “De Leekster erfpachtvariant is redelijk uniek. De erfpachtvoorwaarden geven de koper veel vrijheid, maar tegelijkertijd ook veel zekerheid”, zegt Straatman. “De manier waarop de hoogte van de canon, zeg maar ‘de huur’ voor de grond, wordt bepaald, is voor de gehele periode duidelijk vastgelegd. Ook mag de erfpachter het kavel altijd kopen, tegen een vooraf bekende prijs. Dit geeft zekerheid.”

De gemeente Leek wil met de Leekster erfpachtvariant het wonen in de gemeente  nog aantrekkelijker maken, voor zowel starters, doorstromers als senioren die een nieuwbouwwoning willen kopen. Erfpacht is mogelijk bij alle woningbouwkavels die door de gemeente Leek worden uitgegeven.

De erfpachtvoorwaarden zijn gunstig voor de koper. Zo is de erfpachtcanon voor twintig jaar vastgezet tegen een gunstig tarief. Daarna wordt de canon iedere tien jaar aangepast op basis van de renteontwikkeling van langlopende staatsleningen. De grondwaarde waarover de canon wordt berekend blijft dertig jaar gelijk en wordt ná die dertig jaar jaarlijks met slechts 2% geïndexeerd. De erfpachtvoorwaarden zijn getoetst door de Belastingdienst, zodat de aftrekbaarheid van de canon is gewaarborgd. Als de erfpachter na de bouw van de woning de grond alsnog koopt, krijgt hij of zij één jaar canon terug.

De Leekster erfpachtvariant kent volgens Straatman niet de nadelen die aan traditionele erfpacht kleven, maar biedt juist duidelijkheid én zekerheid. “Bovendien is de woning ook met erfpacht goed verkoopbaar, omdat de waarde van de grond bekend is en de erfpachtvoorwaarden duidelijk zijn. Met recht kan worden vastgesteld dat deze moderne algemene erfpachtvoorwaarden helemaal ‘anno 2014’ zijn.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

de heer mr. Maarten Straatman

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
DRENTHE Maarten Straatman
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//