Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Herkent u het volgende? U bent getrouwd en één van u ontvangt geld uit een erfenis met een zogeheten ‘uitsluitingsclausule’. De erfenis wordt gebruikt om uitgaven te doen die normaal gesproken niet gedaan konden worden. Er wordt bijvoorbeeld een extra lange vakantie geboekt of tot een verbouwing van de woning besloten. Komt het tot een echtscheiding, dan ontstaat over de erfenis vaak discussie. Moet de erfenis worden vergoed of geldt het principe van ‘op is op’?

Over deze kwestie wordt al jarenlang gediscussieerd en geprocedeerd. Tot nu toe waren het steeds de vier Gerechtshoven in Nederland die daarover als laatsten beslisten. De Gerechtshoven waren het onderling niet met elkaar eens. Dat leidde tot rechtsongelijkheid. Afhankelijk van waar de echtgenoten woonden, was er juist wel of juist geen vergoedingsrecht. De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, heeft aan deze ongelijkheid nu een einde gemaakt met zijn uitspraak van 5 april 2019 (ECLI:NL:HR:2019:504). De Hoge Raad heeft beslist dat een echtgenoot in beginsel een vergoedingsrecht heeft als geld uit een erfenis of schenking met uitsluitingsclausule, is besteed voor huishoudelijke en consumptieve uitgaven voor de echtgenoten gezamenlijk.

En hoe moet het dan met die lang gewenste vakantie of verbouwing?

De Hoge Raad noemt in zijn uitspraak een paar voorbeelden van situaties waarin een vergoedingsrecht niet geldend kan worden gemaakt. Eén van de door de Hoge Raad genoemde voorbeelden is dat de echtgenoten uitdrukkelijk of stilzwijgend afspreken dat met betrekking tot bepaalde uitgaven geen aanspraak op vergoeding bestaat. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het aan te raden om zo’n afspraak schriftelijk vast te leggen en wel voordat de uitgaven worden gedaan. Die schriftelijke vastlegging komt de vakantievreugde misschien niet direct ten goede, maar voorkomt wel verrassingen achteraf.

Voor vragen over familie- en erfrecht kunt u contact opnemen met Jildou van der Werf

Groningen/Drenthe Jildou van der Werf
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?