Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet

Sinds de invoering van de wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 gelden in het arbeidsrecht harde termijnen. Wanneer een werknemer het bijvoorbeeld niet eens is met een aan hem gegeven ontslag op staande voet, dan heeft hij (maar) twee maanden de tijd om hiertegen actie te ondernemen. Waar een werknemer vóór 1 juli 2015 kon volstaan met een eenvoudige brief aan zijn werkgever, is het nu noodzakelijk een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. De werknemer zal de rechtbank in dat verzoekschrift moeten vragen het ontslag op staande voet te vernietigen. Is dit verzoek te laat, dan staat het ontslag op staande voet vast en kan de werknemer daar niets meer aan doen.

Het bewaken van de termijnen is dus cruciaal. Bij een werknemer die eerder dit jaar tegen zijn ontslag op staande voet opkwam bij de Rechtbank Midden-Nederland, ging het mis. Zijn advocaat had zes dagen voor afloop van de vervaltermijn van twee maanden wel aan de werkgever laten weten dat hij het niet eens was met het ontslag op staande voet, maar had geen verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Dit kwam de werknemer duur te staan.

De kantonrechter oordeelde in die zaak dat de vervaltermijn van twee maanden fataal is: de werknemer was te laat, zodat de kantonrechter niet kon beoordelen of de werknemer gelijk had. Het ontslag op staande voet stond vast en daar kon de kantonrechter niets meer aan doen. Ook de argumenten dat de werkgever zou hebben gehandeld in strijd met goed werkgeverschap en onrechtmatig zou hebben gehandeld, mochten de werknemer niet baten.

Deze werknemer heeft dus geen inkomen meer én zeer waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering.

Wanneer de werknemer te laat is, zal de kantonrechter geen coulance betrachten, hoe schrijnend ook. Zelfs een verzoekschrift dat één minuut te laat(!) is ingediend, is te laat, aldus de rechtbank Midden-Nederland in een zaak van een andere werknemer. Juist én tijdig handelen is kortom noodzakelijk!

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Merel Aaftink.

 

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Is uw organisatie ‘privacyproof?’ NAAR NIEUWS//
 • Geen bemiddelingskosten meer voor particuliere huurder NAAR NIEUWS//
 • Aanzeggen! Hoe zit dat nu ook al weer? NAAR NIEUWS//
 • Centraal aandeelhoudersregister, is dan niets meer privé? NAAR NIEUWS//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Is uw organisatie klaar voor de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders?
 • één maand korter om uw jaarrekening vast te stellen en te publiceren NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//
CONTACT Merel Aaftink