Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
MOET U UW EIGEN HUIS OPETEN?

Als u wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis en veel spaargeld heeft, moet u misschien zelf bijdragen aan de kosten van het verpleegtehuis. Deze ‘eigen bijdrage’ of ‘zorgbijdrage’ kan oplopen tot boven de € 2.000 per maand. Dit is het gevolg van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt dit mogelijk voorkomen door tijdig uw testament aan te passen of bijvoorbeeld vermogen over te dragen aan de kinderen. Maar dat moet u wel doen ruim vóórdat u wordt opgenomen.

Interen op uw spaargeld?

De eigen bijdrage AWBZ is voor 2014 vastgesteld op maximaal € 2.248,60 per maand. Of u dit bedrag ook daadwerkelijk moet betalen is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Bij de berekening van de hoogte van de zorgbijdrage wordt ervan uitgegaan dat vermogen een rendement heeft van maar liefst 12%. Indien uw spaargeld, beleggingen of een nog te verkopen woning een veel lager rendement kennen, moet u over het algemeen interen op uw vermogen. Zoals gezegd kunt u dit mogelijk voorkomen door tijdig uw testament aan te passen. Ook kunt u ervoor kiezen vermogen over te dragen aan de kinderen. Indien u weduwe of weduwnaar bent, kan uw vermogen misschien ook worden verkleind door de kindsdelen uit te keren.

Beperk de gevolgen van de AWBZ

Wij adviseren u tijdig te laten uitzoeken of de AWBZ voor u nadelige gevolgen zou hebben. De zorgbijdrage wordt namelijk berekend over het vermogen van twee jaar terug, waardoor veranderingen die u in 2014 uitvoert, pas in 2016 effect hebben.
Naast de AWBZ kan ook andere wetgeving een goede reden zijn om uw testament eens te herzien. Informeert u naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: mevrouw mr. Fleur van de Venne
Friesland: de heer mr. Gerrit Mulder

Meer informatie: Estate planning

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
GEERT JAN VELDTHUIS
NIEUWS