Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Automatisch gezag bij erkenning?

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vier op de tien baby’s in Nederland ouders hebben die niet met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Vaak erkent een ongetrouwde vader zijn kind wel, maar schiet het vastleggen van het gezag er bij in.

Wat is gezag eigenlijk? Minderjarige kinderen mogen niet (en kunnen vaak ook niet) zelfstandig officiële handelingen verrichten. Een ouder met gezag mag (samen met de andere ouder met gezag) namens het kind wel die officiële handelingen verrichten. Een paspoort aanvragen, een schoolkeuze bepalen, een rekening openen maar ook het toestemming verlenen voor een medische behandeling zijn handelingen die alleen kunnen worden verricht door ouders met gezag.

Wanneer een ongetrouwd stel een kind krijgt, kan de vader bij de geboorteaangifte zijn kind erkennen. Met die erkenning wordt de vader ook juridisch vader, wat betekent dat het kind de erfgenaam van de vader is en ook zijn achternaam kan dragen. Maar met de erkenning alleen is het gezag nog niet geregeld. Hiervoor moet een aparte procedure worden doorlopen: de ouders moeten de rechtbank verzoeken een aantekening in het Gezagsregister te maken.

Voor getrouwde- en geregistreerde stellen ligt het gemakkelijker. Wanneer zij een kind krijgen, is de vader direct ook de juridisch vader én heeft hij het gezag over het kind. Een getrouwde/geregistreerde vader hoeft dus niets te regelen. Door het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is alles al vastgelegd.

Zonder gezag kan een ouder niet over zijn kind beslissen, wat – zeker wanneer de ouders uit elkaar gaan – vervelende gevolgen kan hebben. De vader kan dan in principe niet meer meebeslissen over belangrijke beslissingen over de verzorging en opvoeding van zijn kind. Onlangs heeft D66 voorgesteld om ook voor ongehuwde stellen erkenning en gezag aan elkaar te koppelen. Wanneer een ongehuwde vader zijn kind erkent, krijgt hij, als het aan D66 ligt, ook direct het ouderlijk gezag. De eerste reacties uit de Tweede Kamer zijn overwegend positief. D66 wil dit jaar een wetsvoorstel indienen waarin het voorstel is uitgewerkt.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met mr. Merel Aaftink

 

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
CONTACT Merel Aaftink
Stel Hier Uw Vraag contactformulier//