Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Het zal de gemiddelde verdachte (ondernemer) al lang niet meer bijzonder in de oren klinken, maar strafzaken – zelfs de meest eenvoudige – kunnen vele jaren duren. Dit is voor veel ondernemers en ondernemingen op zijn zachtst gezegd problematisch. Vanwege het enkele feit dat het bedrijf verdachte is, kunnen bijvoorbeeld vergunningen niet meer worden verkregen, wordt financiering geweigerd of kan er niet meer worden meegedaan met aanbestedingen. Gedurende het opsporingsonderzoek zit men veelal dan ook muurvast en is de schade niet te overzien.

Hoe lang mag het onderzoek duren?

De vraag die ik steevast krijg, is hoeveel tijd het OM mag nemen om de zaak uiteindelijk voor de rechter te brengen en belangrijker nog, hoe zorg ik dat de vervolging überhaupt wordt gestaakt? Een veelgebruikt instrument hiervoor betrof het zogeheten art. 36 Sv verzoek. Bij (te) lang stilzitten werd de rechtbank gevraagd om de zaak voor beëindigd te verklaren.

Art. 36 Sv: niet geschoten is altijd mis

De uitkomst van een dergelijk verzoek was per definitie onzeker. Wanneer de uitspraken van de rechtbanken in het land werden bekeken, dan kwam daaruit geen eenduidig beeld naar voren. Sommige rechtbanken oordeelden simpelweg dat de redelijke termijn was overschreden en verklaarden de zaak voor beëindigd. Andere rechtbanken maakten een belangenafweging tussen de belangen van de verdachte en de eventuele benadeelden. Een vast toetsingskader leek te ontbreken.

Meer duidelijkheid, maar minder mogelijkheden

De Hoge Raad heeft in een arrest van 1 oktober 2019 (2019:1472) een einde gemaakt aan alle onzekerheid. In het arrest geeft de Hoge Raad een overzicht van de situaties waarin een art. 36 Sv verzoek kan worden gedaan.

Van belang is dat een verzoek niet meer kan worden gedaan vanwege het enkele feit dat de redelijke termijn is overschreden, omdat de Hoge Raad al in 2008 bepaalde dat daarvoor enkel nog een korting op een eventuele straf wordt gegeven. Deze route – die door rechtbanken en hoven nog wel eens werd bewandeld – is nu definitief afgesneden.

Ook is nieuw dat de Hoge Raad oordeelde dat een verzoek alleen nog kan worden gedaan als er geen rechter in de zaak is betrokken. Dus is de zaak door de rechter al een keer aangehouden, maar gebeurt er vervolgens niets, dan is een art. 36 verzoek kansloos. Een uitzondering hierop bestaat nog als het OM om formele redenen niet-ontvankelijk is verklaard of bijvoorbeeld de dagvaarding nietig is verklaard en hoger beroep is ingesteld, waarna er niets (meer) gebeurd. In dat geval kan nog wél een verzoek worden gedaan.

Het meest belangrijk voor ondernemers en ondernemingen is doorgaans de situatie waarbij het opsporingsonderzoek al lang en breed is voltooid én de zaak nog niet bij de rechter aanhangig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er al jaren geleden een inval is geweest en/of de verhoren hebben plaatsgevonden, maar er sindsdien niets meer is gebeurd. In die situatie kan de rechter (nog) worden gevraagd om te verklaren dat de zaak is geëindigd. Daarvoor is volgens de Hoge Raad dan wel nodig dat er geen of nauwelijks nog onderzoek plaatsvindt en het daarnaast redelijkerwijs niet valt te verwachten dat het OM nog een strafvervolging zal instellen.

Vragen?

Kortom, wacht u al tot u een spreekwoordelijke ons weegt? Neem dan contact met ons op én dan bespreken we met u de mogelijkheden om de zaak beëindigd te krijgen. Onze strafadvocaat Peter Koops kan u daarbij uitstekend adviseren.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
CONTACT//
CONTACT Peter Koops
 • Incasso debiteuren, regel het goed! NAAR NIEUWS//
 • Automatisch gezag bij erkenning?
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Twaalf jaar partneralimentatie?
 • Van twee naar vier ouders?
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Strafvervolging voor bestuurder van beboete rechtspersoon
 • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Onteigening Hedwigepolder: gaat de Hoge Raad om?
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • UAV-GC 2005: (gevolgen van) onvoorziene omstandigheden?
 • Parfums voor € 30,-. Moet Bol.com leveren?
 • Provincie Fryslân kan door met inpassingsplan
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Natrekking versus wegbreekrecht; voor wie gaat de zon op?
 • Nederlands huurstelsel niet in strijd met het eigendomsrecht
 • Belangrijk arrest HvJ EU over toepassing van de Dienstenrichtlijn bij bestemmingsplanregels over detailhandel
 • Goodwill valt niet onder tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten bij dringend eigen gebruik
 • De statutair directeur (deel 1) – Benoeming en indiensttreding
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • De statutair directeur (deel 2) – Ontslag: geen ontslagbescherming, maar niet vogelvrij
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Trip Advocaten & Notarissen trekt opnieuw ervaren juristen aan
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?