Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
MEDEWERKERS VAN A TOT Z
MEDEWERKERS PER SECTIE
MEDEWERKERS PER VESTIGING

  Functie:

 • Advocaat (partner)

  Jaar van beëdiging:

 • 2000

  Sectie:

 • Aanbestedingsrecht
 • Duurzaamheid & Energie
 • Gezondheidsrecht
 • Mededingingsrecht, Europees recht, Intellectueel Eigendomsrecht
 • Overheidspraktijk
 • Vastgoed en civiel bouwrecht

Specialisme:

(Europees) aanbestedingsrecht
Staatssteun
(Europees) mededingingsrecht
Bouwrecht (RAW)

  Nevenactiviteiten:

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  Lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
  Lid van Bouwrecht-Net
  Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
  Lid van 40+ Ronde Tafel 53
  Gastdocent Europees Recht aan de NHL
  Annotator Sdu Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN)
  Co-auteur Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht
  Secretaris-fiscaal van het Regtsgeleerd Leesgezelschap ‘Themis’ 1809

Publicaties:

Opstalrecht voor een WKO-installatie
(Tender Nieuwsbrief – maart 2018)

Noot bij Vzr. Rb. Zeeland-West- Brabant, 18 november 2015 (JAAN 2016/2)

Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam, 30 september 2015 (JAAN 2015/248)

Annotatie bij Advies 184 van de Commissie van Aanbestedingsexperts (JAAN 2015/7)

Het toetsingskader bij geschiktheidseisen enerzijds en bij een beroep op derden anderzijds (Tender Nieuwsbrief – april 2015; De Zaak)

Annotatie bij Commissie van Aanbestedingsexpert, 19 december 2014 (JAAN 2015/227)

NIeuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen; goede bedoelingen, maar een doorstart blijft in de praktijk weerbarstig. (Insolad jaarboek 2014: De Curator en de Overheid, blz. 89 t/m 117)

Noot bij Vzr. Rb. Den Haag, 24 september 2013 (JAAN 2014/8)

Noot bij Vzr. Rb. Den Haag, 25 april 2013 (JAAN 2015/139)

Motiveren, motiveren, motiveren – de nieuw formule van het aanbestedingsrecht
(Tender Nieuwsbrief – november 2012)

Opkomen tegen een onregelmatige private aanbesteding: een ‘wassen neus’?
(Tender Nieuwsbrief – juni 2012; De Zaak)

  Opleiding:

 • Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

  Taal: