Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
MEDEWERKERS VAN A TOT Z
MEDEWERKERS PER SECTIE
MEDEWERKERS PER VESTIGING

  Functie:

 • Advocaat

  Jaar van beëdiging:

 • 2014

  Sectie:

 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • Duurzaamheid & Energie
 • Milieurecht
 • Omgevingsrecht
 • Overheidspraktijk

Specialisme:

Bestuursrecht
Milieu- en natuurbeschermingsrecht
Publiek-private samenwerking
Overheidsaansprakelijkheidsrecht
Omgevingsrecht

Publicaties:

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, AB 2018/364, 21 februari 2018, nr. 201608423/1/R6 en 201703826/1/R6

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, AB 2017/411, 2 augustus 2017, nr. 201604640/1/A2

Artikel: D. Sietses, ‘De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht. Verslag van de jaarvergadering van Vereniging voor Bouwrecht, Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2016/34.

Annotatie bij HR 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1737, JA 2015/133.

Artikel: D. Sietses & A. Drahmann, ‘De programmatische aanpak stikstof: komt de PAS van pas?’, Bouwrecht (BR) 2015/6.

Artikel: A.T. Marseille, K.J. de Graaf & D. Sietses, ‘De reikwijdte van de bestuursrechtelijke schadeverzoekschriftprocedure’, Overheid & Aansprakelijkheid (O&A) 2015/3.

Artikel: D. Sietses & A. ten Veen, ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land: onder de juridische loep’, Windnieuws 2015/1.

Artikel: K.J. de Graaf, A.T. Marseille & D. Sietses, ‘Titel 8.4 Awb: verdwenen, gebleven en nieuwe problemen’, in: A.G. Bregman, H.E. Bröring en K.J. de Graaf (red.), Onbegrensde rechtsbeoefening (Lubach-bundel), Den Haag: IBR 2014.

Boek: D. Sietses, Het nieuwe schadevergoedingsrecht bij schade uit onrechtmatig overheidshandelen, Celsus juridische uitgeverij: 2013.

  Opleiding:

 • Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

  Taal:

 • Engels
 • Fries