Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
MEDEWERKERS VAN A TOT Z
MEDEWERKERS PER SECTIE
MEDEWERKERS PER VESTIGING

  Functie:

 • Notaris (partner)

  Sectie:

 • Gezondheidsrecht
 • Ondernemingsrecht

Specialisme:

Gespecialiseerd notaris in semi-publieke instellingen en ondernemingen.

Het adviseren en begeleiden van het semi-publieke domein, met name onderwijs- en zorginstellingen bij de vormgeving van hun organisatiestructuur. Denk aan fusies, splitsingen, governance, groepsstructuren, schaaloptimalisatie en samenwerking met anderen. Maar denk ook aan het beheer en exploitatie van maatschappelijk onroerend goed. Wat dat betreft ruime praktijkervaring in de diverse sectoren.

Ook het adviseren en begeleiden in het bedrijfsleven, met name ondernemers en ondernemingen bij de vormgeving van de ondernemingsstructuur en hun onderlinge samenwerking. Denk ook hier aan fusies, splitsingen, governance, groepsstructuren, schaaloptimalisatie en samenwerking met anderen. Maar denk ook aan overdracht, participaties, het aangaan van aandeelhoudersregelingen en bijzondere regelingen op het gebied van winstdeling en zeggenschap. Ook wat dit betreft ruime en brede praktijkervaring.

  Nevenactiviteiten:

 • Docent en examinator Beroepsopleiding Notariaat, onderdeel not-for-profit organisaties; bestuurder van diverse culturele instellingen en vermogensfondsen, regelmatig spreker op gebied van recht voor ondernemingen en not-for-profit organisaties

Publicaties:

Schoolmanagement 2017:
Holdingstructuur in het onderwijs

Eind 2018 verscheen een boek over de geschiedenis van Martenastate te Cornjum (Friesland). Daarvoor schreef Kanter de bijdrage “De juridische fundering van Martenstate”. Voor de (rechts)historisch geïnteresseerden!

De juridische fundering van Martenstate

 

  Opleiding:

 • Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen

  Taal:

 • Engels
 • Fries