Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
MEDEWERKERS VAN A TOT Z
MEDEWERKERS PER SECTIE
MEDEWERKERS PER VESTIGING

  Functie:

 • Advocaat (partner)

  Jaar van beëdiging:

 • 1987

  Sectie:

 • Agrarische recht / pachtrecht
 • Overheidspraktijk
 • Vastgoed en civiel bouwrecht

Specialisme:

Bouwrecht
Onteigeningen
(Overheids)aansprakelijkheid
Agrarisch recht
Hippisch recht

  Nevenactiviteiten:

 • Lid Vereniging voor Onteigeningsadvocaten
  Lid Vereniging Agrarisch Recht

  Opleiding:

 • Grotius Academie Specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen

  Taal:

 • Fries

Praktijk

Jan Veldhuis heeft een bouwrecht- en vastgoedpraktijk en als zodanig veel ervaring met grote en complexe (infra-)projecten en bijbehorende financiële belangen. Diverse noordelijke overheden behoren tot de opdrachtgevers van Jan Veldhuis, maar ook voor bouwbedrijven, ontwikkelaars en private (ver)pachters treedt Jan Veldhuis op. In deze brede vastgoedpraktijk wordt door Jan Veldhuis zowel geadviseerd als ook geprocedeerd (bij rechtbanken en gerechtshoven als ook de Raad van Arbitrage (voor de Bouw)).

Kennis

Jan Veldhuis beschikt over een brede en diepgaande kennis van het algemene privaat- en procesrecht, het (civiele) bouwrecht, onteigeningsrecht en pachtrecht. Hij wordt ondersteund door diverse medewerkers (zowel advocatuur als notariaat), zowel vanuit Leeuwarden als ook Groningen en Assen.
Jan Veldhuis is als onteigeningsspecialist verbonden aan de VOA, de specialistenvereniging van onteigeningsadvocaten.

Wat het bouwrecht betreft heeft Jan Veldhuis veel ervaring met zowel traditionele contracten (waaronder RAW-bestekken en de UAV 2012) als ook de (meer) moderne bouwcontracten (bouwteam, UAV-GC 2005).

De rechtsontwikkelingen worden door Jan Veldhuis op de voet gevolgd: iedere werkdag begint om half acht met het doornemen van actuele jurisprudentie en literatuur, waaronder uitspraken van de Raad van Arbitrage en (in de Staatscourant gepubliceerde) onteigeningsbesluiten van de Kroon en elke vrijdagmiddag neemt Jan Veldhuis kennis van de nieuwe uitspraken van de Hoge Raad.

Projecten

Projecten waaraan Jan Veldhuis (en zijn teamgenoten) hebben (mee)gewerkt en/of (mee)werken betreffen o.m.:

Onteigeningen:
– De Centrale As: aanleg van de provinciale (dubbelbaans auto)weg De Centrale As, inclusief de aanleg van de rondwegen Hurdegaryp en Garyp en de oostelijke rondweg Dokkum, een aantal verbindingswegen, fiets- en wandelverbindingen en de realisatie van verscheidene kunstwerken, alsmede de verlegging van het Prinses Margrietkanaal;
– N31 Drachten – Oosterwolde: aanleg en reconstructie van de provinciale (deels: dubbelbaans auto)weg N381;
– Westelijke Invalsweg Leeuwarden: reconstructie van de Marshallweg, vanaf de rotonde Zwette-straat/Fahrenheitweg tot en met de kruising Marshallweg/Snekertrekweg, alsmede de aanleg van de aansluiting op het Stephensonviaduct, met bijkomende werken, in de gemeente Leeu-warden (aanleg nieuwe verbinding tussen Haak om Leeuwarden en rondweg Leeuwarden);
– N357 – traject Hallum-Holwerd: reconstructie provinciale weg (realisatie vergevingsgezinde bermen);
– Verdubbeling N34 Coevorden – Emmen;
– Reconstructie N34 aansluiting Klijndijk.

Bouwrecht:
– Verdiepte ligging Drachtsterweg inclusief aquaduct te Leeuwarden;
– Herinrichting Stationsgebied Leeuwarden;
– Herinrichting Europaplein Leeuwarden;
– Reconstructie kruispunt Hilaard (N359).

Vastgoed:
– Geschillen over de ontwikkeling van het woonplan Ludinga te Harlingen;
– Staatssteungeschil over voormalig Spaansen-terrein te Harlingen.

Jan Veldhuis en zijn teamgenoten zijn in staat om (grote) (grondverwervings)projecten zorgvuldig, efficiënt en snel te behandelen, dit in nauw overleg met de betrokken overheden en/of marktpartijen.