Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
MEDEWERKERS VAN A TOT Z
MEDEWERKERS PER SECTIE
MEDEWERKERS PER VESTIGING

  Functie:

 • Kandidaat-notaris

  Sectie:

 • Duurzaamheid & Energie
 • Ondernemingsrecht
 • Vastgoed en civiel bouwrecht

  Nevenactiviteiten:

 • Buitenpromovendus Rijksuniversiteit Groningen, Notarieel Instituut Groningen
  Docent Instituut Bouwrecht
  Co-auteur Sdu Commentaar Vermogensrecht (onderdeel appartementsrechten)
  Online docent E-wise over appartementsrechten
  Adviseur ‘De Noorderlingen’
  Voorzitter van Financieel Café Noord Nederland
  Lid van Ronde Tafel 107

Publicaties:

Invoering van een driedimensionaal kadaster in Nederland – Wat zijn de juridische gevolgen ter zake van de invoering van een driedimensionaal kadaster in vergelijking met het huidige systeem van de registratie van onroerende zaken in Nederland?”, Utrecht: Kennispunt Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht (2012).

A.J. Mes: “Juridische aspecten van de invoering van een driedimensionaal kadaster in Nederland”, WPNR 2012/6951, p. 812-818

“De notaris en de tegenstrijdig belangregeling” – In deze bijdrage gaat mr. A.J. Mes in op de vraag tot hoever de notariële zorgplicht reikt bij het controleren van de nakoming van de tegenstrijdig belangregeling bij de vennootschappen die betrokken zijn bij een transactie.

A.J. Mes: “Notaris en de tegenstrijdig belangregeling”, Bedrijfsjuridische berichten 2014/69.

A.J. Mes, Driedimensionaal eigendom, WPNR 2014/7041, p. 1189-1199.

  Opleiding:

 • Notarieel Recht Universiteit Utrecht

  Taal:

 • Engels