Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Invorderingswet

Civielrechtelijke middelen

Wanneer een belastingaanslag kan worden opgelegd en hoe deze moet worden betaald, wordt grotendeels geregeld door het belastingrecht. De incassokant is geregeld in de Invorderingswet. Het kan ook voorkomen dat de Belastingdienst (fiscus) – of u – gebruik moet maken van civielrechtelijke middelen, rechten en plichten die gelden tussen burgers onderling.

Hoeveel en wanneer moet er betaald worden? Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor die betaling? Mag de eigenlijke procedure worden afgewacht of moet eerst worden betaald? En wat als niet betaald kán worden? Wat kunt u doen om beslaglegging en verkoop daarvan door de ontvanger van de Belastingdienst te stoppen? Dergelijke aangelegenheden zijn vaak civielrechtelijk van aard. In dat geval is bijstand van een advocaat vaak wettelijk verplicht.
Wat kunnen wij dan voor u doen?

Procedures

Onze advocaten helpen u bij procedures, bijvoorbeeld over:

  • versnelde invordering (het invorderen van belasting of premie zonder de procedure over de hoogte daarvan af te wachten);
  • verzet tegen onterecht beslag op uw geld of goederen ter uitvoerlegging van een dwangbevel;
  • bestuurdersaansprakelijkheid (bijvoorbeeld voor de belastingschulden van uw bedrijf);
  • openbare verkoop en het voorkomen daarvan.

Verzetprocedure

Een verzetprocedure is een procedure voor de civiele rechter, waarbij u in principe verplicht bent een advocaat in te schakelen. De advocaat dagvaardt de ontvanger, in dit geval de Belastingdienst. In deze dagvaarding wordt geklaagd over de tenuitvoerlegging van een (of meer) dwangbevelen.

Verzet schorst de invordering. Door het uitbrengen van de dagvaarding aan de ontvanger start de verzetprocedure. Hierdoor worden de incassobevoegdheden van de fiscus tijdelijk opgeschort, totdat de rechter heeft geoordeeld over de (rechtmatigheid van de) dwangbevelen.