Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Informatiebeschikking

U bent in principe verplicht om de Belastingdienst (fiscus) de informatie te geven waar ze om vraagt. Moet u dus klakkeloos uw hele administratie overhandigen aan de Belastingdienst? Kan ik bezwaar maken tegen de informatiebeschikking? Wanneer is er sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast? Niet vanzelfsprekend. De Belastingdienst (fiscus) moet zich ook aan bepaalde regels houden. Wij kunnen u helder tonen waar uw bewegingsvrijheid zit en wat de gevolgen van uw keuzes zullen zijn. We staan u bij met onze jarenlange kennis van fiscaal, civiel en strafrecht.