Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Belastingcontrole en boekenonderzoek door de Belastingdienst (fiscus)

De Belastingdienst (fiscus) kan een belastingcontrole of boekenonderzoek instellen om te bepalen of uw aangiftes kloppen. Naast de juistheid van de informatie toetst de Belastingdienst (fiscus) dan ook of de inrichting van uw administratie voldoet aan de eisen. Zo niet, dan kan de inspecteur van de Belastingdienst daar gevolgen aan verbinden. Een boekenonderzoek is omgeven door rechten en plichten voor beide partijen. Welke informatie mag de controleur bijvoorbeeld wel en niet vragen? En wie mag hij mondelinge vragen stellen? Eenmaal geantwoord blijft geantwoord. Laat u daarom vroegtijdig bijstaan.