Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

(ex artikel 35b, eerste lid, Regeling op de advocatuur)

Mevrouw mr. M. Aaftink
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Informatierecht
– IT recht
Intellectueel eigendomsrecht
Privacyrecht

Mevrouw mr. L. Ahlers
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Personen- en Familierecht

Mevrouw mr. A. van Beelen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Informatierecht
– IT recht

Intellectueel eigendomsrecht
Privacyrecht

Mevrouw W.F. Bos
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht

Mevrouw mr. R. Bremer
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht
– agentuur en distributie
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen

De heer mr. Th. Dankert
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Aanbestedingsrecht
Economisch ordeningsrecht:
– mededingingsrecht
Deze registratie verplicht hem/haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De heer mr. M. Dijsselhof
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Algemene praktijk
– burgerlijk recht

De heer mr. P. van Eijk
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Vastgoedrecht

De heer mr. E. Eshuis
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht:
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht:
– beroepsaansprakelijkheid
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen

De heer mr. J.M. Frons
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht
– medezeggenschap
– collectief ontslag
– pensioenen
– arbeidsmediation
– internationaal arbeidsrecht

De heer mr. H.J. Funke
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Arbeidsrecht

Mevrouw mr. L.L. de Geus
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistereerd:
Arbeidsrecht

Mevrouw mr. B.M.B. Gruppen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Burgerlijk procesrecht
Huurrecht

Mevrouw mr. M.E. Hamminga
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht met de subgebieden:
– agentuur en distributie

– beroepsaansprakelijkheid
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen

Mevrouw mr. Z. Jurdik
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de
volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht met de subgebieden:
– beroepsaansprakelijkheidsrecht
– bestuurdersaansprakelijkheidsrecht

De heer mr. E.E. van der Kamp
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Huurrrecht
– woonruimte
– bedrijfsruimte
Burgerlijk procesrecht
– litigation

De heer mr. J.S. Knot
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Vastgoedrecht:
– bouwrecht
– burenrecht
– erfdienstbaarheden
– erfpacht
Huurrecht:
– woonruimte
– bedrijfsruimte

De heer mr. P. Koops
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Strafrecht
– financieel economisch strafrecht
– fiscaal strafrecht
– internationaal strafrecht
– milieu strafrecht
– uit- en overleveringszaken

De heer M. Kremer
heet in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Tuchtrecht:
– advocatentuchtrecht
– medisch tuchtrecht
– tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs
Verzekeringsrecht

Mevrouw mr. A.A.M. Kroon
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Erfrecht
Personen- en Familierecht

De heer mr. S. Lautenbag
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Aanbestedingsrecht
Deze registratie verplicht hem/haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mevrouw mr. H.T. Meijer
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht:
– faillissement
– surseance van betaling
Burgerlijk procesrecht:
– beslag-en executierecht
– litigation
Deze registratie verplicht hem/haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De heer mr. W. Mollema
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
Insolventierecht

Mevrouw mr. U. Pellekaan
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Algemene praktijk
Bestuursrecht
Omgevingsrecht:
– milieurecht
– natuurbeschermingsrecht
– ruimtelijk bestuursrecht
– waterrecht
Deze registratie verplicht hem/haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De heer mr. T.D. Polak
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Bestuursrecht

De heer mr. J.J. Reiziger
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht:
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht:
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen

Mevrouw mr. S.S.F. van Renswoude
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Algemene praktijk

De heer mr. R. Snel
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Bestuursrecht:
– bestuursprocesrecht
– handhavingsrecht
– subsidierecht

Mr. R.S. van der Spek
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht
Ondernemingsrecht

De heer mr. Y.H.Talstra
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Insolventierecht:
– faillissement
– surseance van betaling
Ondernemingsrecht:
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen

De heer mr. M.J. Ubbens
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Ondernemingsrecht

Mevrouw mr. S. Veenema-Bruinsma
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Faillissement
Surseance van betaling

De heer mr. J.J. Veldhuis
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Burgerlijk procesrecht
Onteigeningsrecht

De heer mr. R. de Vries
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen
– agentuur en distributie
– fusies en overnames
– bestuurdersaansprakelijkheid
– beroepsaansprakelijkheid

Mevrouw mr. J.P. van der Werf
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Erfrecht
Personen- en Familierecht

Mevrouw mr. F.M. Westra
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Arbeidsrecht

De heer mr. A. van der Wielen
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Ondernemingsrecht
– agentuur en distributie
– bestuurdersaansprakelijkheid
– fusies en overnames
– vennootschappen
– verenigingen en stichtingen

Mevrouw mr. I.J. Wind- Middel
heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Algemene praktijk:
– bestuursrecht
Omgevingsrecht
Deze registratie verplicht hem/haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.