Gevolgen AWBZ

MOET U UW EIGEN HUIS OPETEN?

Als u wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis en veel spaargeld heeft, moet u misschien zelf bijdragen aan de kosten van het verpleegtehuis. Deze ‘eigen bijdrage’ of ‘zorgbijdrage’ kan oplopen tot boven de € 2.000 per maand. Dit is het gevolg van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt dit mogelijk voorkomen door tijdig uw testament aan te passen of bijvoorbeeld vermogen over te dragen aan de kinderen. Maar dat moet u wel doen ruim vóórdat u wordt opgenomen.

Interen op uw spaargeld?

De eigen bijdrage AWBZ is voor 2014 vastgesteld op maximaal € 2.248,60 per maand. Of u dit bedrag ook daadwerkelijk moet betalen is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Bij de berekening van de hoogte van de zorgbijdrage wordt ervan uitgegaan dat vermogen een rendement heeft van maar liefst 12%. Indien uw spaargeld, beleggingen of een nog te verkopen woning een veel lager rendement kennen, moet u over het algemeen interen op uw vermogen. Zoals gezegd kunt u dit mogelijk voorkomen door tijdig uw testament aan te passen. Ook kunt u ervoor kiezen vermogen over te dragen aan de kinderen. Indien u weduwe of weduwnaar bent, kan uw vermogen misschien ook worden verkleind door de kindsdelen uit te keren.

Beperk de gevolgen van de AWBZ

Wij adviseren u tijdig te laten uitzoeken of de AWBZ voor u nadelige gevolgen zou hebben. De zorgbijdrage wordt namelijk berekend over het vermogen van twee jaar terug, waardoor veranderingen die u in 2014 uitvoert, pas in 2016 effect hebben.
Naast de AWBZ kan ook andere wetgeving een goede reden zijn om uw testament eens te herzien. Informeert u naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Groningen/Drenthe: mevrouw mr. Fleur van de Venne
Friesland: de heer mr. Gerrit Mulder

Meer informatie: Estate planning