Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kwaliteit leveren en het ontwikkelen van uw mensen zien wij als belangrijke speerpunten in onze dienstverlening. Om dit te bereiken doen wij meer dan enkel het op urenbasis behandelen van uw dossiers. Een overzicht van de aanvullende service die wij u kunnen aanbieden treft u hieronder, zoals:

 • Inhouse advocaten en notarissen
 • Trip Opleidingen
 • Second opinion
 • Legal Quick Scan.


Inhouse advocaten en notarissen

De hoeveelheid en complexiteit van juridisch werk neemt toe en is constant onderhevig aan veranderingen. (Overheids)organisaties kunnen niet altijd intern beschikken over voldoende expertise en bezetting om de (extra) taken tijdig en deskundig af te ronden.

Trip stelt daarom desgewenst haar advocaten en notarissen ook bij u op locatie ter beschikking. Het inhouse ter beschikking stellen is voor uw organisatie een goede oplossing als:

 • u tijdelijk behoefte heeft aan extra of bijzondere expertise voor projecten;
 • er sprake is van een piek in uw werkzaamheden;
 • uw reguliere juristen niet beschikbaar zijn door verlof of ziekte;
 • uw organisatie een juridische kwaliteitsverbetering wil doorvoeren.

Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van uw (bezwaar)procedures of het actualiseren van uw contracten.

Onze inhouse advocaten en notarissen vormen een verlengstuk van uw juridische afdeling. Omdat onze collega’s regelmatig op locatie bij onze opdrachtgevers werken, zijn zij er in getraind om snel toegevoegde waarde te leveren. Wij zorgen ook voor kennisimplementatie en kennisoverdracht. Daardoor is gewaarborgd dat uw organisatie ook na vertrek van onze specialisten optimaal kan blijven functioneren.

Voor deze dienstverlening maken wij heldere en op uw situatie toegesneden prijsafspraken.


Trip Opleidingen

Trip Advocaten & Notarissen is door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie erkend als opleidingsinstituut. Het delen van kennis met onze opdrachtgevers zien wij als één van de speerpunten in onze dienstverlening. Wij leveren via (incompany) seminars en webinars een bijdrage aan de opleiding en ontwikkeling van uw medewerkers zodat zij goed zijn voorbereid op uiteenlopende juridische vraagstukken. Onze advocaten en notarissen stemmen de inhoud van het programma af op uw kennisniveau en sector.

Na deelname kunnen wij deelnemers voorzien van een certificaat.

Een overzicht van de seminars die wij bij u op locatie of via een webinar kunnen verzorgen, treft u hier.


Second opinion

Wellicht werkt u al jaren naar tevredenheid samen met uw vaste juridische partner. Het kan echter voorkomen dat uw vaste partner niet over de specialistische kennis beschikt voor het vraagstuk waar u mee wordt geconfronteerd. Het kan ook zijn dat u, bijvoorbeeld vanwege het grote belang dat er speelt, graag een extra paar juridische ogen naar uw juridische vraagstuk wilt laten kijken. Voor een vooraf afgesproken vast bedrag kunnen onze advocaten of notarissen een second opinion uitvoeren op uw vraagstuk. Een second opinion ronden wij altijd af met aanbevelingen. Een second opinion kan u de zekerheid geven dat u op de goede weg zit of stelt u in staat, wanneer het nog kan, de strategie aan te passen.


Legal Quick Scan

Wanneer uw organisatie aan de vooravond van een groot project staat, wilt u het comfort hebben dat u niet voor onaangename juridische verrassingen komt te staan. Wij bieden u voor een vast tarief aan om met uw projectmedewerkers om de tafel te gaan waarbij wij uw project en de projectorganisatie kritisch zullen bevragen over procedures (planning), aanpak en al dan niet reeds geïdentificeerde risico’s. Zo kunnen wij met elkaar eventuele verborgen gebreken in de opzet of planning vroegtijdig ontdekken en daarvoor concrete aanbevelingen aandragen. Bent u benieuwd of uw project geschikt is voor een Legal Quick Scan? Neem dan contact met ons op.

Bent u geïnteresseerd in onze aanvullende dienstverlening? Neem dan contact op met Astrid van der Boogh of Joris Bonjer

CONTACT Joris Bonjer
 • Restschuld na crisis; kan ik mijn bank daarvoor verantwoordelijk houden?
 • Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.
 • Ontslag nemen, lagere alimentatie?
 • Belangrijke termijn voor werknemers bij ontslag op staande voet
 • Dienstverband laten ‘slapen’ om geen transitievergoeding te hoeven betalen, is toegestaan
 • Overlast door huurders: wat vindt het Gerechtshof daarvan?
 • De failliete huurder: leegstandschade en de bankgarantie
 • Wetsvoorstel UBO-register omvat nieuwe ‘terugmeldingsplicht’ Wwft-instellingen
 • Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig?
 • Een werknemer met twee dienstverbanden? Houd rekening met de Arbeidstijdenwet!
 • Het adviesrecht van de ondernemingsraad in geval van faillissement
 • Transitievergoeding ook verschuldigd bij dienstverband van exact 24 maanden
 • Koop breekt geen huur (maar soms wel in stukjes)
 • Valse reviews op internet: niet zonder consequenties
 • Transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschiktheid: geld terug?
 • Onteigening Hedwigepolder: Hoge Raad bevestigt rechtbankvonnis
 • Overheid wil het aantal vechtscheidingen terugdringen
 • Verborgen camera’s: diefstal op de werkvloer NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 1 – Minder dan 250 werknemers: toch een verwerkingsregister bijhouden? NAAR NIEUWS//
 • De meest gestelde vragen over de AVG: deel 2 – Toestemming niet altijd nodig NAAR NIEUWS//
 • Bankbreuk; wat is dat eigenlijk? NAAR NIEUWS//
 • Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er? Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans: wat verandert er?
 • Een brancheringsregeling in een bestemmingsplan: Mag dat?
 • Heeft u al een privacystatement voor uw werknemers?
 • Kwijtschelden van studiekosten kost u mogelijk meer dan u denkt
 • Mijn werknemer heeft schulden. Wat nu?
 • Nieuwe maatregelen aangekondigd ter verbetering toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters
ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
CONTACT Astrid van der Boogh