Opzeggen van een slapend dienstverband verplicht als (goed) werkgever?

Eind december vorig jaar oordeelde het Scheidsgerecht Gezondheidszorg – als in die kwestie aangewezen gerecht – dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht was om het slapende dienstverband – kort gezegd: een doorlopend dienstverband van een langdurig zieke werknemer zonder loondoorbetalingsverplichting – van zijn zieke werknemer op te zeggen en de transitievergoeding te betalen.

Zoals u in de blog van mijn kantoorgenote Femke Westra heeft kunnen lezen, heeft ook de Minister van SZW werkgevers opgeroepen om zo snel mogelijk een einde te maken aan slapende dienstverbanden. De Wet Compensatie Transitievergoeding komt er immers aan. Deze wet treedt met ingang van 1 april 2020 in werking.

Het was dus wachten op een kantonrechter die een werkgever zou verplichten om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Deze is gevonden. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde op 28 maart 2019 dat een werkgever het slapende dienstverband van de zieke werknemer moest opzeggen.

Het ging om een werknemer die sinds 2005 in dienst was. Sinds 8 februari 2016 was de werknemer arbeidsongeschikt. Na twee jaar ziekte (een uitbehandelde vorm van kanker) was duidelijk dat de werknemer niet meer zou terugkeren en werd de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Werkgever was niet langer verplicht om het loon door te betalen, maar wilde de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet beëindigen. Dit om betaling van de transitievergoeding te voorkomen. De werknemer dreigde zo een bedrag van ruim € 150.000,– bruto (definitief) mis te lopen.

Volgens de werknemer hield de werkgever het dienstverband alleen maar slapend om de transitievergoeding niet uit te hoeven keren. Zij vond dat in strijd zijn met goed werkgeverschap.

De Haagse Voorzieningenrechter oordeelde dat de bedoeling van de Wet Compensatie Transitievergoeding is dat zogenaamde slapende dienstverbanden worden tegengegaan en dat het in stand laten van een slapend dienstverband strijd met goed werkgeverschap kan opleveren. Maar niet zonder meer. Of dit zo is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De financiële belangen van de werkgever bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst wogen in deze kwestie niet op tegen de belangen van de werknemer bij beëindiging van het dienstverband. De werkgever werd veroordeeld om binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen, onder toekenning van de transitievergoeding. Het dienstverband mocht niet langer slapend worden gehouden.

De kantonrechter Overijssel oordeelde een week eerder overigens anders in een ontbindingsprocedure. Het belang van de werkgever in die kwestie om vòòr inwerkingtreding van de Wet Compensatie Transitievergoeding geen slapende dienstverbanden te willen beëindigen, woog zwaarder dan het belang van de werknemer bij de beëindiging van het dienstverband. De betreffende werknemer heeft echter mogelijk haar vordering te beperkt ingestoken. Volgens de werknemer was er, door de weigering van de werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever. Om die reden verzocht de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst met betaling van de transitievergoeding. De ernstige verwijtbaarheid wordt door de kantonrechter echter niet aangenomen. Zodoende kon de werknemer ook geen aanspraak maken op de transitievergoeding. Wellicht had de werknemer met een beroep op strijdigheid met goed werkgeverschap meer succes gehad.

Duidelijk is nu dus dat kantonrechters oordelen dat het enkele feit dat het dienstverband slapend wordt gehouden nog geen strijd met goed werkgeverschap en/of ernstige verwijtbaarheid van de werkgever oplevert, maar dat als er bijkomende omstandigheden zijn, de werkgever wel verplicht kan worden om op te zeggen. Ons advies is dan ook wederom: neem de slapende dienstverbanden van uw organisatie onder de loep. Mocht u daarbij vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij of mijn collega’s opnemen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. Willemijn Bos.

Symposium Triple A: All About Arbeidsrecht

Symposium Triple A: All About Arbeidsrecht | donderdag 23 mei 2019
Trip praat u bij!

In 2018 waren er bijna 2 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Grote kans dat u binnen uw organisatie ook mensen flexibel inzet. Maar wat voor soort contract bezegelt die relatie en waarom kiest u daarvoor? Wilt u tijdelijk personeel via een uitzendbureau of liever rechtstreeks in dienst met een oproep- of min max contract? Of kiest u toch voor een ZZP-er? Er zijn verschillende wetswijzigingen geweest en er is een grote wetswijziging op komst, waardoor het interessanter of juist minder interessant kan zijn om voor een bepaalde invulling te kiezen. Wij helpen u door de bomen het bos weer te zien. Speel geen Russisch roulette!

Donderdag 23 mei 2019

Organiseren wij een symposium waarbij we de mogelijkheden van flexibele inzet van personeel onder de loep nemen. Wij praten u dan graag bij: niet academisch, maar praktisch en toegespitst op de dagelijkse praktijk. U kunt er direct mee aan de slag.

Dit jaar hebben wij de volgende thema’s voor u geselecteerd:

  • Flexibiliteit en het nieuwe arbeidsrecht: De WAB over oproepkrachten en werknemers met een min-max contract.
  • Flexibiliteit door inschakeling van externen (detachering, ZZP): de arbeidsrechtelijke en fiscale voetangels en klemmen
  • Flexibiliteit en aansprakelijkheid: Voor elke relatie een ander regime qua zorgplichten en verzekeringen.

Aan het einde van de dag ontvangt u voor elk onderwerp handige checklists, zodat u kunt nagaan waar het in uw organisatie nog concreter of helderder kan. En mocht u daar extra hulp bij nodig hebben, dan staan wij uiteraard voor u klaar.

Programma

13.30 uur Inloop en ontvangst met koffie & thee
14.00 uur Welkomstwoord door Marco Dijsselhof
14.15 uur “De WAB en flexibele arbeid” door Femke Westra en Jochem Frons
14.55 uur “ZZP, detachering en fiscaliteit” door Eef van de Wiel en David Savenije (Caraad)

15.35 uur Pauze

15.50 uur ”Flexibiliteit en aansprakelijkheid” door Katrina Suls en Willemijn Bos
16.30 uur Borrel met hapjes
17.30 uur Einde

Het Triple A Symposium vindt plaats in de Rietschans aan de Meerweg 221 te Haren.

U kunt zich tot 16 mei a.s. aanmelden via event@triplaw.nl