BIG MAC niet meer van McDonald’s?

Supermac, een relatief kleine fastfoodketen uit Ierland, noemt het ook wel een ‘gevecht van David tegen Goliath’. De keten is sinds 2015 met McDonald’s verwikkeld in een (juridische) strijd, het jaar waarin zij besloten had haar activiteiten uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. 11 januari 2019 won zij een slag in die juridische strijd, al is het winnen van de oorlog nog niet in zicht.

Woordmerk BIC MAC vervallen verklaard: het einde van McBully (?)

Op 11 januari 2019 heeft de Cancellation Division van het EUIPO (het Europees merkenbureau) McDonald’s woordmerk BIG MAC vervallen verklaard. Die beslissing betekent dat ook andere bedrijven BIG MAC mogen gebruiken voor hun hamburgers. Het alleenrecht van McDonald’s is vervallen (althans voor nu).

Winst voor Supermac, die de uitspraak ook wel “het einde van McBully” noemt. Een uitspraak die overigens wel wat voorbarig is. McDonald’s is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.

Vijf jaar normaal gebruik

De eigenaar van een merk kan optreden tegen merkinbreuken. Zij kan tegenhouden dat andere bedrijven haar merk gebruiken. Een merk geeft veel rechten, maar niet eindeloos.

De eigenaar moet het merk wel gebruiken, wil zij er rechten aan kunnen ontlenen. Wanneer het merk in een onafgebroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven én er geen geldige reden is voor het niet gebruiken, kan het vervallen worden verklaard.

Supermac heeft in maart 2017 zo’n verzoek tot vervallenverklaring gedaan. Enkele dagen geleden kreeg zij gelijk. McDonald’s was er volgens de Cancellation Division van het EUIPO niet in geslaagd te bewijzen dat zij BIG MAC ook echt gebruikt had. Zij had wel verklaringen, brochures, verpakkingsmateriaal en website-afdrukken als bewijs naar voren gebracht, maar had niet aangetoond dat de BIG MAC’s daadwerkelijk te koop werden aangeboden én werden gekocht. Er waren geen cijfers. Ook uit het verpakkingsmateriaal kon niet worden afgeleid dat, wanneer en hoeveel BIG MAC’s er door McDonald’s waren verkocht.

De Cancellation Division mag niet zelf bewijs gaan zoeken of op haar onderbuikgevoel afgaan: zij is gebonden aan het bewijs dat McDonald’s heeft overgelegd. Dat was te weinig. Supermac – McDonald’s: 1 – 0

In hoger beroep zal McDonald’s het vast anders aanpakken.

Heeft u vragen over merken en het gebruik ervan, neem dan contact met mij op via 06 55 74 59 04 of M.Aaftink@triplaw.nl