Integraal Kindcentrum (IKC) roept nog veel vragen op

Integraal Kindcentrum (IKC) roept nog veel vragen op.

Dat bleek wel uit de hoge opkomst voor het seminar dat Trip Advocaten & Notarissen in samenwerking met de PO-Raad op 17 mei jl. organiseerde in het Noordlease Stadion in Groningen. Ruim 50 bestuurders en toezichthouders van instellingen voor kinderopvang en primair onderwijs in Noord-Nederland kwamen op de bijeenkomst af.

Het belang van het kind voorop

Er bestaat in brede kring consensus over nut en wenselijkheid van één voorziening voor opvang, ontwikkeling en educatie, ook wel genaamd integraal kindcentrum of kortweg: IKC. Veel instellingen zijn hier intussen concreet mee aan de slag gegaan, maar lopen aan tegen juridische vragen. Tijdens de inleiding legde Janny Reitsma, zelfstandig adviseur in onderwijs en kindcentra en partner van het SINNcollectief, helder en bondig de voordelen en belangen voor het kind uit.

De juridische complexiteit

Notaris mr. Kanter Breuker besprak de bestuurlijke-juridische aspecten besproken. Hij legde uit welke mogelijkheden er zijn voor de bestuurlijke samenwerking of fusie van kinderopvang en primair onderwijs, en hoe je die van een passende juridische onderbouwing en invulling voorziet.

De AVG/GDPR (de nieuwe Europese privacyverordening), die vanaf 25 mei jl. van toepassing is, heeft veel impact op de verwerking van persoonsgegevens door kinderopvang en primair onderwijs. Mr. Alexandra van Beelen lichtte deze regelgeving toe en gaf aan waar specifiek voor het IKC op gelet moet worden.

Maar ook de verschillende rechtsposities van personeel van een kinderopvanginstelling of basisschool (CAO PO, CAO Kinderopvang, CAO Sociaal Werk) en hoe om te gaan met de overgang van het personeel bleven niet onderbelicht. Door mr. Jochem Frons werd een en ander haarfijn uit de doeken gedaan.

Uiteraard dient er nog veel te gebeuren en geregeld te worden op deze punten. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over een of meerdere onderwerpen, aarzel dan niet contact op te nemen met mrs. Frons, Breuker of Van Beelen.

Symposium Triple A: All About Arbeidsrecht

Symposium Triple A: All About Arbeidsrecht | donderdag 24 mei 2018
Trip praat u bij!

Als werkgever moet u een boel ballen in de lucht houden. Bij de tijd zijn met alle wetten en regels, is niet altijd makkelijk. Wij praten u daarom graag bij: niet academisch, maar praktisch en toegespitst op de dagelijkse praktijk. U kunt er direct mee aan de slag.

donderdag 24 mei 2018

behandelen wij voor u verschillende onderwerpen, die niet zo makkelijk te kneden zijn als de wetgever van tevoren voorschrijft of de rechter achteraf beoordeelt. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, bespaart u uzelf en uw organisatie een hoop sores.

Daarom hebben wij dit jaar de volgende thema’s voor u uitgekozen:

  • De nieuwe privacyregels, de AVG, wat moet u er arbeidsrechtelijk nu mee?
  • De herplaatsingsplicht bij ontslag, de wolf in schaapskleren uitgekleed …
  • Workshopronde: zijn uw studiekosten- en non-concurrentiebeding wel op orde? Breng ze mee en herschrijf ze (zo nodig) ter plekke.

Aan het einde van de dag heeft u voor elk onderwerp handige checklists, zodat u kunt nagaan waar het nog concreter of helderder kan. En als het niet concreter en helderder kan, dan weet u dat tenminste. Zo blijft u bij de tijd.

Programma

13.30 uur   inloop en ontvangst met koffie
14.00 uur   welkomstwoord door mr. Femke Westra
14.30 uur   “De AVG” door mr. Eef van de Wiel
15.15 uur   “De herplaatsingsplicht bij ontslag”
16.00 uur   pauze en vertrek naar workshopruimte
16.15 uur   workshopronde naar keuze
17.00 uur   borrel met hapjes
18.30 uur   einde

Het Triple A Symposium vindt plaats in het Noordlease Stadion aan de Boumaboulevard 41 te Groningen.

U kunt zich tot 17 mei a.s. aanmelden bij Mara Vastenburg.