Ontslag nemen, lagere alimentatie?

Alimentatie kan bij een wijziging van omstandigheden worden bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer het inkomen van de alimentatiebetaler daalt. Niet elke daling van het inkomen betekent echter automatisch dat alimentatie ook wordt bijgesteld. Er kan sprake zijn van zogeheten ‘verwijtbaar inkomensverlies’.

Een rechter kijkt niet alleen naar wat iemand verdient, maar ook naar wat diegene redelijkerwijs kan verdienen. Hoeveel dat is, verschilt per geval. Neemt een ex-partner bijvoorbeeld ontslag of kiest hij/zij ervoor om minder te gaan werken, dan kan sprake zijn van ‘verwijtbaar inkomensverlies’, in welk geval de rechter zal uitgaan van het oude, hogere, inkomen. Dat de ex-partner minder is gaan verdienen, beïnvloedt de hoogte van de alimentatie dan niet. De ex-partner zal de inkomensdaling zelf moeten opvangen.

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden was sprake van zo’n situatie. De man, de alimentatieplichtige, verzocht het Gerechtshof om de alimentatie te verminderen vanwege tegenvallende resultaten van zijn bedrijf. Het Hof wees dit verzoek af. De man had niet aangetoond dat het inderdaad slecht ging met zijn bedrijf. Daarbij kwam dat de man op enig moment voor twee jaar naar Spanje was vertrokken, maar niet duidelijk was wat de man in Spanje had gedaan en welk werk hij had verricht. De man had daarover wisselende verklaringen. Ook weigerde de man het Hof inzage te geven in zijn inkomen, dat volgens de man enkel zou bestaan uit schenkingen van zijn moeder.

Het Gerechtshof oordeelde dat onvoldoende duidelijk was of er überhaupt wel sprake was van inkomensverlies. Als dat al zo zou zijn, dan was dat inkomensverlies bovendien het gevolg van keuzes die de man zelf had gemaakt. Bij het maken van die keuzes had hij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de onderhoudsgerechtigde, zijn ex-partner en kinderen. Het Hof wijzigde de alimentatie niet.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met mr. Merel Aaftink.