Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.

Geen huwelijkse voorwaarden? Toch blijft privé, wat privé was.

Wanneer u trouwt in gemeenschap van goederen worden alle goederen en schulden van u samen. Wilt u dat niet, dan moet u huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris.

Tenminste zo is het in het kort tot op heden volgens de wet geregeld. De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 een initiatiefwetsvoorstel aangenomen tot beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen. Het initiatiefwetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamercommissie.

Nederland is een uitzondering voor wat betreft het systeem ‘algehele gemeenschap van goederen’. De meeste landen hanteren het ‘huwelijkse voorwaarden’-principe. Dat betekent dat men bij internationale echtscheidingen dikwijls voor onaangename verrassingen komt te staan. Ook de gemiddelde Nederlander vindt, zo blijkt uit onderzoek, het systeem ‘algehele gemeenschap van goederen’ ouderwets en achterhaald.

Wat gaat er veranderen als het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen in de Eerste Kamer?

Op grond van het initiatiefwetsvoorstel bestaat het vermogen van de echtgenoten, ook wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, uit drie onderdelen:

a) het privévermogen van echtgenoot A
b) het privévermogen van echtgenoot B
c) het gemeenschappelijk vermogen dat ontstaat vanaf huwelijkssluiting door gemeenschappelijke inspanningen.

Alleen het gemeenschappelijke vermogen is van u samen.

Neemt het privévermogen van één van de echtgenoten toe door bijvoorbeeld rente-inkomsten, dan blijft ook dat deel privé.

Ook schenkingen en erfenissen (met of zonder uitsluitingsclausule) vallen onder uw privévermogen.

Had u al voor uw huwelijk een eigen onderneming?

Had u voor uw huwelijk al een eigen onderneming, dan blijft deze onderneming volledig aan u in eigendom toebehoren. Wel kan er sprake zijn van vergoedingsverplichtingen voor geleverde inspanningen tijdens het huwelijk.

Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met mr. Annette Kroon.