Erfpacht in nieuw jasje

Erfpacht gemeente Leek biedt kopers vrijheid én duidelijkheid

Op 12 september 2014 heeft de gemeente Leek voor het eerst een bouwkavel in erfpacht uitgegeven. De gemeente heeft deze mogelijkheid in juli 2014 gecreëerd om de woningbouw verder te stimuleren. Met de Leekster erfpachtvariant wordt het makkelijker om in de gemeente Leek een nieuwe woning te kopen. Zo kunnen de maandelijkse woonlasten dankzij de erfpacht tot wel 10% lager liggen.

Trip Advocaten & Notarissen, heeft de gemeente geadviseerd over de erfpachtvoorwaarden. “De Leekster erfpachtvariant is redelijk uniek. De erfpachtvoorwaarden geven de koper veel vrijheid, maar tegelijkertijd ook veel zekerheid”, aldus Trip. “De manier waarop de hoogte van de canon, zeg maar ‘de huur’ voor de grond, wordt bepaald, is voor de gehele periode duidelijk vastgelegd. Ook mag de erfpachter het kavel altijd kopen, tegen een vooraf bekende prijs. Dit geeft zekerheid.”

De gemeente Leek wil met de Leekster erfpachtvariant het wonen in de gemeente  nog aantrekkelijker maken, voor zowel starters, doorstromers als senioren die een nieuwbouwwoning willen kopen. Erfpacht is mogelijk bij alle woningbouwkavels die door de gemeente Leek worden uitgegeven.

De erfpachtvoorwaarden zijn gunstig voor de koper. Zo is de erfpachtcanon voor twintig jaar vastgezet tegen een gunstig tarief. Daarna wordt de canon iedere tien jaar aangepast op basis van de renteontwikkeling van langlopende staatsleningen. De grondwaarde waarover de canon wordt berekend blijft dertig jaar gelijk en wordt ná die dertig jaar jaarlijks met slechts 2% geïndexeerd. De erfpachtvoorwaarden zijn getoetst door de Belastingdienst, zodat de aftrekbaarheid van de canon is gewaarborgd. Als de erfpachter na de bouw van de woning de grond alsnog koopt, krijgt hij of zij één jaar canon terug.

De Leekster erfpachtvariant kent volgens Trip niet de nadelen die aan traditionele erfpacht kleven, maar biedt juist duidelijkheid én zekerheid. “Bovendien is de woning ook met erfpacht goed verkoopbaar, omdat de waarde van de grond bekend is en de erfpachtvoorwaarden duidelijk zijn. Met recht kan worden vastgesteld dat deze moderne algemene erfpachtvoorwaarden helemaal ‘anno 2014’ zijn.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met notaris mr. Jaap Jan Plas

|

Rijbewijs kwijt? Klagen loont

Wat kunt u doen als uw rijbewijs is ingevorderd?

Uw rijbewijs is onmisbaar. Als u uw rijbewijs kwijtraakt, bijvoorbeeld omdat het is ‘ingevorderd’ door de politie, dan heeft dat vaak verstrekkende gevolgen voor uw werk of onderneming. Gelukkig is er een wettelijke mogelijkheid om uw rijbewijs terug te krijgen (officieel heet dat ‘de beslissing tot invordering aan te vechten’). Omdat u maar één keer bezwaar kunt maken, is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren.

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u bijvoorbeeld veel te hard heeft gereden of als u heeft gereden onder invloed. De politie stuurt uw rijbewijs dan naar de Officier van Justitie, die binnen tien dagen moet beslissen hoe lang u uw rijbewijs kwijt bent. Lukt het de Officier niet om binnen die tien dagen een beslissing te nemen, dan bepaalt de wet dat hij uw rijbewijs terug moet geven. Maar als de Officier binnen tien dagen beslist dat uw rijbewijs bijvoorbeeld vier maanden lang ingevorderd moet blijven, dan mag u gedurende die vier maanden niet rijden – met alle nadelige gevolgen van dien.

Gelukkig kunt u tegen zo’n beslissing in beroep gaan. U moet dan een zogeheten klaagschrift indienen bij de rechtbank. In dit klaagschrift moet u uitleggen waarom u uw rijbewijs terug zou moeten krijgen, bijvoorbeeld omdat u zonder rijbewijs uw werk niet kunt doen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een zitting van de rechtbank gepland waar u uw klaagschrift kunt toelichten. De rechter maakt een afweging tussen uw belang en het belang van de verkeersveiligheid en beslist uiteindelijk wanneer u uw rijbewijs terugkrijgt.

Omdat er voor de invordering van rijbewijzen ingewikkelde normen, richtlijnen en afspraken zijn, kan het de moeite waard zijn om de invordering aan te vechten. Zo kan het gebeuren dat de Officier van Justitie uw rijbewijs zes maanden invordert, terwijl de rechtbanken onderling hebben afgesproken dat in uw situatie een voorwaardelijke rijontzegging op zijn plaats is. De Wegenverkeerswet bepaalt dat u in dat geval uw rijbewijs terug moet krijgen. Maar daarvoor moet u dan wel eerst een klaagschrift indienen.

Let op: u kunt slechts één keer een klaagschrift indienen. Het is dus belangrijk om alle argumenten in één keer goed op een rijtje te zetten. Bovendien zijn er strenge regels over de vorm van het klaagschrift. Daarom is het verstandig om de hulp van een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld de advocaten van onze sectie financieel-economisch strafrecht. Zij hebben ruime ervaring in het verkeersstrafrecht en helpen u graag bij het indienen van een klaagschrift, zodat u zo snel mogelijk weer kunt beschikken over uw rijbewijs. Bovendien kunnen zij u adviseren over een eventueel verzoek tot schadevergoeding.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drenthe: de heer mr. drs. Peter Koops, mevrouw mr. Hilda Meijer
Groningen/Friesland: de heer mr. drs. Peter Koops

Meer informatie: Economische strafrecht