Schenkingsrecht

COLLECTIEVE UITSPRAAK OP BEZWAAR AANSLAGEN ERF- EN SCHENKBELASTING

Het ministerie van Financiën heeft op 4 december 2013 alle bezwaren op de aanslagen erf- en schenkbelasting collectief afgewezen. De bezwaarschriften zijn afgewezen en de opgelegde aanslagen worden gehandhaafd. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 22 november 2013 dat het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen niet in strijd is met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel.
(Zie ons eerdere bericht hierover)