Schenkingsvrijstelling

VRIJSTELLING OP DE HELLING?

Ondernemers kunnen nu nog profiteren van de ruime schenkingsvrijstelling bij een bedrijfsoverdracht. Verkrijgers van een schenking of erfenis kunnen wellicht betaalde belasting terugvorderen. De Successiewet kent een speciale extra fiscale vrijstelling voor wie ondernemingsvermogen verkrijgt uit een schenking of erfenis. Deze extra vrijstelling houdt in dat u over ruim € 1.000.000,= van dit ondernemingsvermogen geen belasting betaalt; over het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld, indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze extra vrijstelling geldt op dit moment nog niet als u ander vermogen erft, bijvoorbeeld een huis, geld of effecten.

Tegen deze ongelijkheid in de belastingheffing is ruim een jaar geleden door een belastingplichtige een procedure gestart. Binnenkort moet de Hoge Raad zich over deze zaak uitspreken. Vooruitlopend op haar uitspraak heeft de Hoge Raad advies ingewonnen bij de Advocaat Generaal. Deze heeft op 30 september jl. gesteld dat de ongelijkheid in belastingheffing inderdaad veel te groot is geworden.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier

Vestiging Assen

Adres: Zoom 2, 9405 PS Assen

Postadres: Postbus 300, 9400 AH Assen

Telefoon: 0592-393333

Fax: 0592-393300 advocatuur

Fax: 0592-393399 notariaat

E-mail: assen.advocaat@triplaw.nl

E-mail: assen.notaris@triplaw.nl

Vestiging Groningen

Adres: Hereweg 93, 9721 AA Groningen

Postadres: Postbus 1105, 9701 BC Groningen

Telefoon: 050-599 79 99

Fax: 050-599 7977 advocatuur

Fax: 050-599 79 22 notariaat

E-mail: groningen.advocaat@triplaw.nl

E-mail: groningen.notaris@triplaw.nl