Trip wordt vriend van Jarige Job

Jaap Jan Plas (notaris), Marijn Rietveld (bestuurder Jarige Job), Huib Lloyd (bestuurder Jarige Job) en Jeroen Reiziger (advocaat) hebben de overeenkomst getekend. Een echte feestdag! Op 16 januari 2013 is officieel de overeenkomst getekend met Stichting Jarige Job.

Wij zullen ons inzetten voor de Werkgroep Noord van Stichting Jarige Job. Werkgroep Noord zorgt dat de kinderen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waarvan de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank, op hun verjaardag niet vergeten worden. Wij vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat een kind zijn of haar verjaardag kan vieren. Als kinderen dat niet kunnen, dan kunnen ze gemakkelijk in een sociaal-maatschappelijk isolement terechtkomen. Stichting Jarige Job kan jaarlijks rekenen op een financiële bijdrage van ons kantoor. Maar we vinden het minstens zo belangrijk dat we ons ook actief inzetten voor deze Stichting. We zullen dan ook elk jaar een benefietactie organiseren, waarmee we het werk van Stichting Jarige Job onder de aandacht brengen en geld ophalen voor Werkgroep Noord van Stichting Jarige Job. Daarnaast is het belangrijk om voorlichting te geven. Niet alleen op scholen om kinderen bewust te laten worden van de verdeeldheid tussen arm en rijk, maar ook voorlichting aan serviceclubs, sportclubs en andere verenigingen die graag iets willen doen voor het goede doel.

Onze medewerkers mr. Katrina Suls en Astrid van der Boogh zetten zich in voor de de drie Noordelijke provincies. Wilt u meer informatie over Werkgroep Noord mail dan gerust naar regionoord@stichtingjarigejob.nl. Uiteraard kunt u de Jarige Job ook financieel steunen door een bedrag over te maken op Trip, notariaat Groningen, Kwaliteitsrekening met bankrekeningnummer 66.99. 63.860 o.v.v. Stichting Jarige Job.