Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Vrijwillige en executoriale veilingen

Ons kantoor organiseert geregeld veilingen van onroerend goed, zowel vrijwillig als executoriaal. De veilingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk, ook voor particulieren. Heeft u interesse in de aankoop van een registergoed op de veiling, of wilt u een registergoed via de veiling verkopen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Aanspreekpunt voor executieverkopen

Wij hebben een team van veilingspecialisten. Zij handelen zorgvuldig, oplossingsgericht en met oog voor de belangen van de betrokken partijen. Ons kantoor verzorgt veilingen van registergoederen in het hele land, maar voornamelijk in Noord-Nederland. Voor veel banken en financiële instellingen zijn wij het vaste aanspreekpunt voor executieverkopen in Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel. Trip Advocaten & Notarissen is de regionale marktleider in veilingopdrachten. De meeste veilingen vinden plaats via de regioveiling. Zo zijn er de Friese Vastgoedveiling, de Noordelijke Vastgoedveiling en de Vastgoedveiling IJssel/Drenthe. Ook veilingen buiten deze regio’s worden door ons kantoor in behandeling genomen.

Meer weten?

Friesland (kantoor Leeuwarden): de heer Johan Boiten, telefoon 058-2347336.
Groningen en Drenthe (kantoor Groningen): de heer Frank Roelink, telefoon 050-5997999.

Op de volgende data zullen veilingen worden gehouden.

De Noordelijke Vastgoedveiling:
De volgende veilingen vinden plaats op: 
- 26 maart 2015
- 23 april 2015
- 21 mei 2015
- 25 juni 2015
- 27 augustus 2015
- 24 september 2015
- 29 oktober 2015
- 26 november 2015
- 17 december 2015

Vastgoedveiling Friesland:
De volgende veilingen vinden plaats op:
- 29 april 2015
- 24 juni 2015
- 9 september 2015
- 11 november 2015

Vastgoedveiling IJssel/Drenthe:
De volgende veilingen vinden plaats op:
- 7 april 2015
- 2 juni 2015

Potentiële bieder?

Wilt u als potentiële bieder deelnemen aan één van onze veilingen? Dan is het van groot belang dat u zich goed informeert over de gang van zaken rond veilingen en over de risico’s en kosten. Meer informatie vindt u op www.veilingbiljet.nl onder ‘Informatie over veilingen’.

ONZE MENSEN VAN A TOT Z//
  • Gevolgen AWBZ naar nieuws //
  • Schenkingsrecht NAAR NIEUWS//
  • Vrije advocaatkeuze NAAR NIEUWS//
  • Schenkingsvrijstelling Naar nieuws//
  • Bijzondere ketensamenwerking NAAR NIEUWS//
  • Wet Werk en Zekerheid aangenomen NAAR NIEUWS//
  • Wie krijgt de regie? NAAR NIEUWS//
  • Rijbewijs kwijt? Klagen loont NAAR NIEUWS//
  • Erfpacht in nieuw jasje NAAR NIEUWS//
  • De WWZ: ingrijpende wijzigingen NAAR NIEUWS//
ROMANA BREMER
VEILINGEN